Додаток 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ: зразки заповнення

UA RU
Автор
експерт з оплати праці, Київ
Додаток 4 ДФ Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ призначений для того, щоб відображати в ньому нарахування будь-яких доходів на користь фізичних осіб, зокрема й ФОП. З’ясуємо коли та як подавати 4ДФ та за яким алгоритмом заповнювати.

Додаток 4 ДФ бланк

Мінфін виклав у новій редакції додаток 4ДФ до Розрахунку. За нею ми вперше звітували ІІІ квартал 2021 року.

Зміни, які внесли до наказу Мінфіну від 13.01.2015 № 4 (далі — Наказ № 4), який затверджує, зокрема, його форму та Порядок заповнення (Наказ від 19.05.2021 № 278, далі — Наказ № 278), зачепили форму додатка 4ДФ до Розрахунку, Порядку заповнення та Довідника ознак доходів, який містить додаток 2 до Порядку заповнення. Закцентуємо увагу, з чим пов’язані такі зміни, в чому конкретно вони полягають, а також з якого податкового звітного періоду їх слід застосовувати.

Хоча зміни, які Наказ № 278 уніс до Наказу № 4, фактично стосуються лише надавачів бюджетних грантів, оновлену форму додатка 4ДФ до Розрахунку застосовуватимуть усі податкові агенти.

У Додатку 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ податкові агенти та роботодавці зазначають відомості про суми нарахованих/виплачених доходів фізичним особам, а також суми утриманого та сплаченого ПДФО та військового збору.

Очевидно, що 4ДФ Податкового розрахунку схожий на форму № 1ДФ. Однак відмінність 4ДФ полягає у тому, що його необхідно формувати помісячно, а військовий збір варто відображати персоніфіковано.

Далі розповімо алгоритм заповнення Додатка 4ДФ, а також наведемо зразки заповнення.

Як заповнити Додаток 4ДФ, якщо виплатили зарплату наперед

На багатьох підприємствах в умовах воєнного стану в березні зарплату виплатили наперед за квітень. Наш експерт раніше детально розповідав, як заповнити Додаток 4ДФ, якщо виплатили зарплату наперед.

Зразок заповнення Додатка 4ДФ до Податкового розрахунку за І квартал 2022 року

Коли подавати Додаток 4ДФ об'єднаної звітності

Складайте Додаток 4ДФ, коли упродовж звітного кварталу нараховували/виплачували оподатковувані чи неоподатковувані доходи фізичним особам, зокрема й ФОП.

4ДФ у складі Податкового розрахунку подавайте щоквартально у розрізі місяців звітного кварталу.

Строк подання Податкового розрахунку, зокрема й 4ДФ, — протягом 40 календарних днів (к. дн.), що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Звітуйте у Додатку 4ДФ за I квартал по 10 травня 2022 року (п. 1 розд. ІІ Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4).

Додаток 4ДФ до Податкового розрахунку: алгоритм заповнення

4ДФ до Податкового розрахунку, у порівнянні із формою № 1ДФ, має як аналогічні, так і нові реквізити. Таблична ж частина змінилась не суттєво. Основна відмінність від табличної частини форми № 1ДФ — тепер інформацію щодо військового збору слід зазначати:

 • у розділі І, а не у розділі ІІ, як це було раніше;
 • персоніфіковано по кожній фізичній особі, а не загальною сумою по установі/підприємству.

Як тепер заповнювати реквізити/графи 4ДФ див. у Таблиці.

Додаток 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ: зразок заповнення

СКАЧАТИ ⏩

Додаток 4ДФ 2022 зразок заповнення

Додаток 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ: зразок заповнення

Додаток 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ: зразок заповнення

СКАЧАТИ ПРИКЛАДИ ⏩

Як показати у 4ДФ зарплату, лікарняні чи декретні, що виплатили у наступних місяцях

Давайте з’ясуємо як правильно відобразити у Додатку 4ДФ до Податкового розрахунку зарплату, лікарняні чи допомогу по вагітності та пологах (декретні), які нарахували у одному місяці, а виплатили у наступних.

Як показати у 4ДФ зарплату

Додаток 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ: зразок заповнення

СКАЧАТИ ПРИКЛАД ⏩

Як відобразити у розділі 1 Додатку 4ДФ своєчасну та несвоєчасну виплату доходів

Додаток 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ: зразок заповнення

СКАЧАТИ СХЕМУ ⏩

Як показати у 4ДФ лікарняні

Лікарняні нарахували в лютому, а виплатили у березні:

Додаток 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ: зразок заповнення

СКАЧАТИ ПРИКЛАД ⏩

Лікарняні нарахували в січні, а виплатили у березні:

Додаток 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ: зразок заповнення

СКАЧАТИ ПРИКЛАД ⏩

Як показати у 4ДФ допомогу по вагітності та пологах

Декретні нарахували та виплатили у березні:

Додаток 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ: зразок заповнення

СКАЧАТИ ПРИКЛАД ⏩

Декретні нарахували у березні, а виплатили у травні:

Додаток 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ: зразок заповнення

СКАЧАТИ ПРИКЛАД ⏩

Як у Додатку 4ДФ показати виплати підприємцям

Для підприємства ФОП може бути:

 • штатним працівником;
 • виконавцем робіт чи надавачем послуг;
 • контрагентом за договорами купівлі-продажу.

Підприємцям у таких випадках виплачують дохід, що підприємство, як податковий агент, мусить оподаткувати. Коли утримувати із виплачених сум ПДФО та військзбору? Які виплати підприємцям відображати у Додатку 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ? Розповімо на прикладах.

СКАЧАТИ ЗРАЗКИ ЗАПОВНЕННЯ ⏬

Виплати підприємцям у Додатку 4ДФ: зразки заповнення

Як у Додатку 4ДФ відобразити сумісників

Як у Додатку 4ДФ відобразити сумісників

Яка відповідальність за неподання додатка 4ДФ до Податкового розрахунку

Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані (виплачені) фізичним особам за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.

За ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року застосували штраф за таке саме порушення, — штраф 2040 грн.

Разом з цим застосовують адмінвідповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від 2 до 3 нмдг (34—51 грн).

За дії, вчинені особою, до якої протягом року застосували адміністративне стягнення за те ж порушення, — накладають штраф від 3 до 5 нмдг (51—85 грн).

Як відкоригувати показники додатку 4ДФ

Подавати Податкові розрахунки «Звітний новий» та «Уточнюючий» необхідно на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків. У них має бути інформація лише за рядками з реквізитами чи сумами нарахованого ПДФО, військзбору, що уточнюють. Для заповнення також використовують інформацію з повідомлень про виявлені помилки, які відправляють контролери до платника.

Розрахунок, який формуєте, щоб виправити помилки за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків крім тих, у яких проводять коригування.

Виправляйте показники у додатку 4ДФ Податкового розрахунку за наведеним нижче алгоритмом:

Розділ I:

 • щоб виключити один помилковий рядок із попередньо поданої (прийнятої) інформації, необхідно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 вказати «1» — на виключення рядка;
 • щоб ввести новий чи пропущений рядок, варто повністю заповнити всі його графи й у графі 10 вказати «0» — на введення рядка;
 • щоб замінити один помилковий рядок іншим, необхідно повністю заповнити 2 рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У 1-му рядку в графі 10 указують «1» — рядок на виключення, а в 2-му — «0» — рядок на введення.

Розділ II:

 • щоб виключити у рядку «Оподаткування процентів» помилковий рядок із попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування процентів — виключення» варто повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;
 • щоб виключити у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» помилковий рядок з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення3» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;
 • коли коригуєте показники додатка 4ДФ до Податкового розрахунку за минулі періоди у рядку «Військовий збір», необхідно зазначити період, відповідно за який була подана звітність, яку коригують.

Як відкоригувати Додаток 4ДФ до Податкового розрахунку, якщо не відобразили працівника

У додатку 4ДФ до Податкового розрахунку відображають відомості лише про фізосіб, яким протягом звітного періоду нараховували оподатковувані та неоподатковувані доходи. Якщо у Податковому розрахунку за ІІІ квартал 2021-го «загубили» працівника, який протягом вересня 2021-го:

Додаток 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ: зразки заповнення

ЩО ТА ЯК ВІДКОРИГУВАТИ ⏩

Щоб остаточно розібратися з коригуванням, скористайтеся зразком заповнення додатка 4ДФ за вересень до уточнюючого Податкового розрахунку за ІІІ квартал 2021-го.

Додаток 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ: зразки заповнення

СКАЧАТИ ⏩

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді