Статті автора Бондаренко Ольга

Авансовий звіт 2024: як заповнити
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження, ще неофіційно називають авансовий звіт. Це необхідний документ для кінцевого оформлення господарських операцій з підзвітними особами. Як оформити авансовий звіт, зразки, за якими заповните авансовий звіт без помилок, – у консультації
321264
Авансовый отчет: как заполнить
Отчет об использовании командировочных средств еще неофициально называют авансовый отчет. Это необходимый документ для окончательного оформления хозяйственных операций с подотчетными лицами. Как оформить авансовые отчеты, образцы заполнения – в консультации. А также о том, какой будет новая форма авансового отчета
40427
Безповоротна фінансова допомога: надання, оформлення, оподаткування
Взяли гроші в борг, який не треба повертати? Це фінансова допомога на безповоротній основі, спрямована на підтримку отримувача. Що таке безповоротна допомога та чи є різниця з матеріальною допомогою, хто її може надавати й отримувати та якими договорами вона оформляється. Оподаткування безповоротної фінансової допомоги та її облік ― у статті
92042
Безвозвратная финансовая помощь: предоставление, оформление, налогообложение
Взяли деньги в долг, который не надо возвращать? Это финансовая помощь на безвозвратной основе, направлена на поддержку получателя. Что такое безвозвратная помощь и есть ли разница с материальной помощью, кто ее может предоставлять и получать и какими договорами она оформляется. Налогообложение безвозвратной финансовой помощи и ее учет ― в статье
25391
Оренда авто у фізичної особи: оформлення, оподаткування та облік
Якщо автомобіль потрібен тимчасово, то найшвидший і найдешевший спосіб його отримати – взяти в оренду. Оренда авто у фізичної особи: оформлення оподаткування й облік; оформлення договору оренди автомобіля, його істотні умови; документи для оформлення передачі автівки від фізособи до підприємства, бухгалтерский облік оренди автомобіля у фізичної особи – про все це дізнайтеся у статті
74034
Аренда автомобиля у физлица: оформление налогообложения и учет
Если автомобиль нужен временно, то самый быстрый и дешевый способ его получить – взять в аренду. И арендодателем может быть физлицо: как ФЛП, так и без регистрации предпринимателем. Как оформить договор аренды автомобиля, каковы его существенные условия и нужно ли его заверять нотариально, какими документами оформить передачу автомобиля от физлица к предприятию, налогообложение аренды автомобиля, бухгалтерский учет аренды автомобиля – все это читайте в статье
29790
Як видавати, обліковувати та оподатковувати підзвітні кошти
Видача коштів фізичній особі призводить до появи дебіторської заборгованості та супроводжується дотриманням правил звітування по таким коштам. Як документально оформити видачу, подальший облік таких коштів, коли необхідно оподаткувати підзвітні кошти? Дамо відповідь на всі ці питання в цьому огляді
69306
Как выдавать, учитывать и облагать налогом подотчетные средства
Выдача средств физическому лицу приводит к появлению дебиторской задолженности и сопровождается соблюдением правил отчетности по таким средствам. Как документально оформить выдачу, дальнейший учет таких средств, когда необходимо обложить подотчетные средства? Ответим на все эти вопросы в этом обзоре
2519
Працівник захворів після закінчення робочого дня: як оплатити лікарняний
Працівника за станом здоров’я госпіталізовано до лікарні після закінчення робочого дня — 10.07.2023, за який йому нараховано заробітну плату. Працівник перебував на лікарняному з 10.07.2023 по 21.07.2023. Який порядок оплати такого листка непрацездатності?
1564
Работник заболел после окончания рабочего дня: как рассчитать больничные
Работник по состоянию здоровья госпитализирован в больницу после окончания рабочего дня — 10.07.2023, за который ему начислена заработная плата. Работник находился на больничном с 10.07.2023 по 21.07.2023. Каков порядок оплаты такого листка нетрудоспособности?
465
Куди сплачувати податки і подавати звітність медзакладу, який змінив адресу
Бухгалтерам медзакладів, що змінили адресу, важливо розуміти за яким місцем обліку сплачувати податки та куди подавати об’єднану звітність з ПДФО та ЄСВ. У роз’ясненні нашого експерта знайдете відповіді на ці запитання
1314
Куда платить налоги и подавать отчетность медучреждению, изменившего адрес
Бухгалтерам медучреждений, которые изменили адрес, важно понимать, по какому месту учета платить налоги и куда подавать объединенную отчетность по НДФЛ и ЕСВ. В разъяснении нашего эксперта найдете ответы на эти вопросы
1016
Як отримати гроші від НСЗУ
Попри воєнний стан медична реформа в Україні триває. Щоб отримувати фінансування з бюджету лікарні мають щорічно укладати договори з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Договір зможуть укласти лише заклади, що відповідають певним вимогам. Як їх дотримати розповімо в консультації
2238
Как получить деньги от НСЗУ
Несмотря на военное состояние, медицинская реформа в Украине продолжается. Чтобы получать финансирование из бюджета, больницы должны ежегодно заключать договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Договор смогут заключить только заведения, отвечающие определенным требованиям. Как их сдержать расскажем в консультации
1785
Виробнича практика на підприємстві: як оформити й оплачувати працю
Виробнича практика — частина навчального процесу. Практиканти на підприємстві можуть бути як учнями професійно-технічних навчальних закладів (профтехучилищ), так і студентами вишів (ст. 29 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР; ст. 51 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII)
40237