Неповний робочий час

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Автор
експерт з обліку та оподаткування
У статті розповімо про оплату праці за умов неповного робочого часу, а також про неповний робочий час: порядок введення і оформлення

 

  

Нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 год на тиждень. Таке обмеження містить ст. 50 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Менше працювати працівник може. Наприклад, якщо йому встановили режим неповного робочого часу. Ініціювати такий режим може як роботодавець, так і працівник, причому як одразу під час прийняття на роботу, так і згодом організувати перехід на неповний робочий час (ст. 56 КЗпП).

Оплачувані відпустки без оплати: лише ті, що заробили із 24 грудня 2023 року

Неповний робочий час під час воєнного стану

В умовах воєнного стану можете запровадити неповний робочий час за спрощеною процедурою.

Не потрібно повідомляти працівника за два місяці, що запроваджуєте неповний робочий час. У період дії воєнного стану роботодавець може повідомляти працівника про зміну істотних умов праці, передбачених частиною 3 статті 32 КЗпП, не пізніш як до запровадження таких умов. (ч. 2 ст. 3 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ, далі Закон № 2136).

Неповний робочий час з ініціативи роботодавця запроваджують наказом. Заява працівника не потрібна. В преамбулі наказу обґрунтуйте зміни в організації виробництва і праці з посиланням на Закон № 2136. Визначте у наказі дату запровадження неповного робочого часу з урахуванням часу, необхідного для ознайомлення з наказом, але не раніше наступного робочого дня. Працівники можуть бути попереджені про зміну істотних умов праці одразу після прийняття роботодавцем відповідного рішення, але не пізніше допуску до роботи зі зміненими умовами праці (коментар Мінекономіки до Закону № 2136 від 23.03.2022). Працівника потрібно ознайомити з наказом.

Якщо про неповний робочий час просить працівник, встановлюйте його за згодою сторін відповідно до статті 56 КЗпП, як і за мирних часів.

Коли неповний робочий час може бути встановлений

Неповний робочий час може встановлюватися для працівників у таких випадках:

 • альтернатива оформлення простою;
 • альтернатива оформлення ЦПД;
 • найбільш логічним варіантом оформлення на роботу зовнішніх сумісників;
 • альтернатива дистанційній роботі, якщо працівник може приходити на роботу у певні дні й усе зробити;
 • можливість легально платити працівникам менше мінімальної зарплати, якщо вони не завантажені достатньо роботою;
 • можливість працівникам підпрацьовувати ще десь або займатися особистими справами.

Отже, неповний робочий час – це цілком нормальна робоча ситуація, тому розглянемо й звичайні формулювання у Заяві працівника.

Заява на неповний робочий час зразок

Окрім ситуації карантину неповний робочий час може бути обґрунтований такими формулюваннями:

 • «у зв’язку з наявністю другої роботи та потребою узгодити робочий графік»;
 • «у зв’язку з потребою більше уваги приділити вирішенню соціально-побутових питань»;
 • «у зв’язку з потребою більше уваги приділити сімейним питанням»;
 • «у зв’язку з потребою мати кращий баланс робочого та особистого часу»;
 • «у зв’язку з потребою приділити увагу вихованню дитини віком до 14 років»;
 • «у зв’язку з навчанням у закладі вищої освіти /коледжі/університеті/на водійських курсах/курсах іноземних мов»;
 • «у зв’язку з підготовкою до спортивних змагань»;
 • «у зв’язку з потребою приділити більше уваги підготовці до складанні іспитів / державних іспитів/екзаменаційної сесії в університеті/коледжі»;
 • «у зв’язку з веденням підприємницької діяльності у вільний від роботи час і бажанням розвитку власної справи» і т.п.

Заява на неповний робочий день зразок

Заява на неповний робочий день ЗРАЗОК

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ⏩

Неповний робочий час: оплата праці

Розглянемо тепер варіанти розрахунку зарплати за режиму:

 • неповного робочого тижня;
 • неповного робочого дня.

Неповний робочий тиждень: розрахунок зарплати

Найбільш правильно рахувати години, а не дні відпрацьовані працівником за табелем.

Справа в тому, що у місяці можуть бути дні зі скороченим робочим часом (передсвяткові/неробочі дні). На тих, хто працює за неповним робочим часом скорочення годин не поширюється, тому точніше рахувати саме по годинам.    

Також поширеною помилкою є обрахунок зарплати, з огляду на кількість ставок працівника (0,5; 0,75 ставки і т.п.). Рахувати треба пропорційно відпрацьованому часу. Наприклад, оклад працівника у лютому 2023 року 10000 грн:

 • неправильно: 0,5×10000 = 5000 грн;
 • правильно: 10000×(81/160) = 5062,50 грн, де 81 год – це фактично відпрацьована кількість год за місяць за табелем, а 160 – норма годин на місяць (лютий 2023) для повної ставки.

Менеджеру Карпенку К. М. встановили режим неповного робочого тижня і 8-годинний робочий день. Робочі дні — понеділок-четвер. Посадовий оклад дорівнює 15 000 грн. У  лютому 2023 року він відпрацював 17 днів (136 год), а у  березні 2023 року — 16 днів.(128 год).

Щоправда, це може й не грати ролі, так як у табелі кількість годин може й «підганятися» так, щоб рівно було 0,5 чи 0,75 ставки. Таким працівникам тоді одночасно знижується нормативна кількість годин на місяць. Наприклад, 160 годин повна ставка, 80 год – на 0,5 ставки. Однак, правильніше – рахувати по годинам.

Щоб розрахувати зарплату, місячний посадовий оклад (місячну тарифну ставку) працівника поділіть на його місячну норму тривалості робочого часу у годинах за відповідний місяць.

Отриману денну погодинну ставку помножте на кількість робочих годин, які він відпрацював за табелем обліку робочого часу.

Норма робочого часу у лютому 2023 року – 160 год, у березні 2023 року – 184 год.

Тож сума основної зарплати дорівнюватиме:

 • за лютий 2023: 15000×(136/160) = 12750,00 грн;
 • за березень 2023:  15000×(128/184) = 10434,78 грн.

Працівник працює різну кількість годин щодня

Працівникові встановили режим неповного робочого дня з розподілом робочого часу по робочих днях тижня:

 • понеділок — 6 год,
 • вівторок — 5 год,
 • середа — 4 год,
 • четвер — 3 год,
 • п’ятниця — 2 год.

Вихідні дні — субота та неділя. 20-годинний робочий тиждень. Працівник обіймає 0,5 штатної одиниці. За штатним розписом його оклад — 12 000 грн. З 15-го по 28  березня 2023 року він перебував у відпустці без збереження зарплати. Тож у  березні 2023 із 23-х робочих днів він фактично відпрацював лише 12 днів. Однак, у годинах це буде 49 годин.

Щоб розрахувати заробітну плату працівникові, посадовий оклад працівника поділіть на норму робочого часу, і помножте на фактично відпрацьований час.

Тож заробітна плата працівника за березень 2023 дорівнюватиме:

12 000,00 грн ÷ 184 × 49 = 3195,65 грн

Неповний робочий день і погодинна оплата: розрахунок зарплати

Прибиральниця Олешко І. П. працює по 4 год на день з понеділка по п’ятницю. Вихідні дні — субота і неділя. Погодинна тарифна ставка — 45,00 грн/год. У лютому 2023 року вона відпрацювала 20 днів, тобто 80 год.

Погодинна оплата праці — це форма тарифної системи оплати праці. Її застосовують, коли результати праці вимірюють кількістю відпрацьованого часу. За погодинної оплати праці основну зарплату (Згод) працівника з неповним робочим часом за місяць обчислюйте формулою:

Згод = Тгод × Гвідпрац

де Тгод — годинна тарифна ставка працівника;

Гвідпрац — кількість фактично відпрацьованих годин.

Тож заробітна плата Олешко І. П. за лютий 2023 дорівнюватиме:

45 грн/год × 80 год = 3600 грн.

Неповний робочий час: доплата до мінімальної зарплати

Бухгалтер підприємства працює 6 год на день. Згідно штатного розпису його оклад 5000 грн. За лютий 2023 року ним відпрацьовано 120 год з 160 год за нормою для 40-годинного робочого тижня.

Зарплата за лютий 2023 становить: 5000 грн × 120/160 = 3750,00 грн.

Розрахунковий мінімум для працівника: 6700×120/160= 5025,00 грн.

Нарахована оплата праці виявилась меншою необхідного мінімуму: 3750,00

Отже, доплата до розміру мінімальної зарплати: 5025,00– 3750,00 = 1275,00 грн

Загалом за лютий 2023 працівнику буде нараховано: 3750,00 + 1275,00 =5025,00 грн

Нарахування доплати до мінімальної заробітної плати вимагає ст. 3-1 Закону «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108.  Виплачується така доплата щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Неповний робочий час і ЄСВ 2023

ЄСВ розраховується з урахуванням мінімальної бази, якщо працівник працює за основним місцем роботи і з фактичної зарплати, якщо це для нього зовнішнє сумісництво. Неповний робочий час на це правило не впливає.

Якщо працівнику, який працює на умовах неповного робочого часу, у лютому 2023 року буде нараховано 4500,00 грн зарплати, то ЄСВ буде наступним:

 • якщо це основне місце роботи – 4500×0,22 + (6700– 4500)×0,22 = 1474 грн, де 6700 грн – мінімалка у лютому 2023.
 • якщо це зовнішнє сумісництво – 4500,00×0,22 = 990,00 грн.

Неповний робочий час та ПДФО

Неповний робочий час не впливає напряму на розрахунок ПДФО, але якщо зарплата виявиться меншою 3760 грн на місяць у 2023 році, то у працівника з’являється податкова соціальна пільга, що слід врахувати при розрахунку ПДФО. За наявності дітей та поданої заяви, межа 3760 грн множиться на кількість дітей. За 2-х  дітей це буде 7520 грн.

На військовий збір це взагалі ніяк не впливає.

Наприклад, якщо працівниці, яка є матір’ю 2-х дітей, нарахували у лютому 2023 року 4780 грн (˂ 7520 грн) зарплати (неповний робочий день), то ПДФО = (4780 – 1342×2)×0,18 = 377,28 грн, де 1342 грн – базова ПСП 2023. Тоді ВЗ = 4780 ×0,015 =71,70  грн. Щодо ЄСВ, якщо це штатна працівниця, то доведеться донарахувати і на різницю з мінімальною базою: 4780 × 0,22 + (6700 – 4780) × 0,22 = 1051,60 + 422,40 = 1474 грн.

 

Колеги! Запрошуємо взяти участь у безплатному вебінарі для бухгалтерів. Не пропустіть!
Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді