Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

UA RU
Автор

Онищенко Віктор

бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
У 2023 році учасникам міжнародної групи компаній, що мали контрольовані операції, разом зі звичним уже Звітом про контрольовані операції обов’язково треба подати повідомлення про участь у міжнародній групі компаній за 2022 рік. У консультації розповімо про форму цього повідомлення, терміни подання, алгоритм заповнення та штрафи, які доведеться сплачувати за неподання

 

Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній: хто подає 2023

Повідомлення про участь у міжнародній групі (далі – Повідомлення про МГК) у 2023 році подають усі підприємства, які:

 • є платниками податку на прибуток;
 • є учасниками міжнародної групи компаній (МГК);
 • мали у 2022 році контрольовані операції (див. загальний пп. 39.4.2 ПКУ, для 2023 року – спеціальний абз. 4 п. 53 підрозд. 10 Перехідних положень ПКУ).

Тобто, якщо подається Звіт про контрольовані операції (КО) за 2022 рік, то з ним учасникам МГК ще й треба обов’язково подати згадане Повідомлення про МГК. Разом зі Звітом про КО воно є частиною звітності з трансфертного ціноутворення (ТЦУ).  Повідомлення про МГК в електронному кабінеті має код J1800102.

Кому Повідомлення про участь у міжнародній групі подавати не потрібно

Повідомлення про МГК зараз не потрібно подавати тим підприємствам, які:

 • узагалі не мали у 2022 році контрольованих операцій. Навіть, якщо такий платник податків є учасником МГК (з цього притводу є ІПК ДПС від 22.09.2021 р. № 3508/ІПК/26-15-07-10-01);
 • не є учасниками МГК.

Зверніть увагу, що раніше була вимога подавати  Повідомлення про МГК разом зі Звітом про КО усім платникам податку на прибуток, які мають контрольовані операції, – незалежно від того, чи є вони учасниками МГК. Однак пп. 39.4.2 ПКУ був оновлений Законом від 20.03.2023 р. № 2970, який вступив у дію 28 квітня 2023 року. Ним обмежили подачу Повідомлення про МГК лише учасниками таких утворень.

Також не подають згадану звітність з ТЦУ усі неплатники податку на прибуток, так як у них не може бути контрольованих операцій.

Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній форма 2023

Актуальна форма Повідомлення про МГК затверджена наказом Мінфіну від 31.12.2020 р. № 839. Цим же наказом затверджений і Порядок його складання (далі – Порядок № 839). Останні зміни до них були внесені наказом Мінфіну від 27.08.2021 р. № 484. Змін до форми Повідомлення про МГК було небагато: змінили такі реквізити:

 • дата останнього дня фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність МКГ (реквізит 8);
 • інформація щодо розміру сукупного консолідованого доходу МГК за фінансовий рік, що передує звітному (реквізит 11).

Для подачі використовується виключно електронна форма Повідомлення про МГК (пп. 39.4.2 ПКУ). Як і для Звіту про КО. 

Форма Повідомлення про МГК наведена нижче (жовтим виділені зміни).

СКАЧАТИ ⤵️

Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній 

Коли подається Повідомлення про участь у міжнародній групі

Повідомлення про МГК подаємо разом зі Звітом про КО у однакові строки, тобто до 01 жовтня 2023 року (пп. 39.4.2 ПКУ, п. 53 підрозд. 10 Перехідних положень ПКУ). Отже за 2022 рік Повідомлення про МГК краще подати до 29 вересня 2023 р. (п’ятниця) включно (останній робочий день тижня). Однак можна ще встигнути скористатися електронним кабінетом 30 вересня 2023 року, хоча відкладати на останній день подачі Повідомлення та Звіту про КО не варто.

Що таке міжнародна група компаній

Перед складанням слід визначитися з питанням, чи входить платник податків до міжнародної групи (МГК).

Критерії існування МГК такі (див. пп. 14.1.1133 ПКУ):

 • є щонайменше 2 особи, які є резидентами різних країн;
 • учасники є юрособами або утвореннями без статусу юрособи (прикладом є партнерство, спільна діяльність тощо);
 • учасники групи пов’язані відносинами володіння (прикладом є наявність постійного представництва в іншій країні) або відносинами контролю (критерії – за МСФЗ або інші міжнародно визнані стандарти, до яких можна віднести ГААП США). Це означає наявність материнської компанії МГК;
 • підготовка консолідованої фінансової звітності або обов’язковість такої, якщо один з учасників свої акції (корпоративні права) виведе в обіг на фондовий ринок. Тобто відсутність консолідації ще не означає «автоматично» відсутність МГК.

До материнської компанії МГК для цілей ст. 39 ПКУ висуваються такі критерії (див. пп. 14.1.1031 ПКУ):

 • юрособа прямо або опосредовано (!) володіє корпоративними правами інших компаній (або фактично контролює);
 • частка такого володіння корпоративними правами достатня для включення фінансової звітності компаній МГК до консолідованої фінансової звітності материнської компанії (за МСФЗ або іншими міжнародно визнаними стандартами). Або обов’язковість такої, якщо один з учасників свої акції (корпоративні права) вивів в обіг на фондовий ринок;
 • фінансова звітність материнської компанії МГК не підлягає включенню до консолідованої фінансової звітності ніяких інших компаній. Це означає, що у материнської компанії МГК немає своєї материнської компанії. Вона кінцева у ланцюжку володіння корпоративними правами.

Отже, поняття МГК тісно пов’язано з поняттями контролю і суттєвого впливу, що є основою визначення фінансової звітності, яка підлягає консолідації. 

Що таке контроль і суттєвий вплив

Наявність контролю визначається за критеріями з МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність». Чітких критеріїв щодо частки у статутному капіталі там немає. Однак можна рекомендувати платнику, у якого 20% та більше частки у статутному капіталі належить нерезиденту (або навпаки – платник сам володіє такою часткою у нерезидента) обов’язково проаналізувати критерії контролю в параграфі 7 МСФЗ 10 та прикладами викладеними у додатках до цього стандарту. Як правило, контроль є завжди за частки 50% та більше.

Однак для включення у консолідовану фінансову звітність материнської компанії МГК достатньо й відносин суттєвого впливу (інвестор – асоційоване підприємство), коли таке включення здійснюється за методом участі в капіталі за МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства». Такі відносини формально не відповідають визначенню МГК з пп. 14.1.1133 ПКУ, так як там іде мова про контроль, а не суттєвий вплив. У даному разі, якщо платник є асоційованим підприємством або сам має асоційовані підприємства, а також у складних ситуаціях контролю краще заручитися індивідуальною консультацією від ДПС, чи вважати його учасником МГК (!).

Увага: у міжнародній групі учасники поєднання відносинами контролю та консолідованою фінансовою звітністю.

Заповнення Повідомлення про участь у міжнародній групі

Правила заповнення Повідомлення МГК викладено у Порядку № 839, але зверніть увагу на ключове у заповненні – вказати у графі 6, чи входить платник до МГК:

 • якщо входить – ставимо код UNC101. У такому разі заповнюємо весь звіт, зокрема у графі 8 вказуємо дату останнього дня фінансового року, за який МГК готує консолідовану фінансову звітність, а у графі 9 – проставляємо код UNC201. Якщо консолідована звітність не готується – код UNC202 (тоді у графі 8 вносяться дані про фінансовий рік відповідно до внутрішніх положень МГК);
 • якщо не входить – ставимо код UNC102. У такому разі графи 7.1-11розділи І та ІІ основної частини Повідомлення про МГК заповнювати не потрібно. Однак додаткові пояснення, наприклад щодо непоширення на платника податків визначення «учасник міжнародної групи», можна викласти у графі 12. Або ж інші причини відсутності МГК. Такі платники податків не зобов’язані подавати за 2022 рік Повідомлення про МГК чи Звіт у розрізі країн МГК. Дане повідомлення рекомендуємо подати, якщо минулого року платник податку був учасником МГК, аби показати зміну статусу.

У оновленій графі 11 наводиться інформація щодо сукупного консолідованого доходу  МГК за фінансовий рік, який передує звітному (СКД), в розрізі відповідних інтервалів сум (еквівалент у євро). При цьому в графі 11.1 зазначається один з таких кодів:

 • UNC 901­ – якщо СКД <  50 млн €;
 • UNC 902 – якщо СКД ≥  50 млн €, але  ≤  750 млн €;
 • UNC 903 – якщо СКД > 750 млн €.

При заповненні Повідомлення про МГК також слід скористатися роз’ясненнями від ДПС, а саме:

 • Узагальнююча податкова консультація, наказ Мінфіну від 20.08.2021 р. № 479;
 • Інформаційний лист ДПС від 28.09.2021 р. № 24;
 • ІПК ДПС від 23.11.2021 р. № 4464/ІПК/99-00-21-02-03-06;
 • ІПК ДПС від 23.11.2021 р. № 4465/ІПК/99-00-21-02-03-06.

Виправлення помилок у Повідомлення про участь у міжнародній групі

Слід подати нове Повідомлення про МГК або уточнююче повідомлення про МГК. В останньому разі у графі 1.3 слід проставити коди:

 • СВС401– якщо подається нова інформація;
 • СВС402 – якщо здійснюється коригування або видалення раніше поданої інформації.

Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній: штраф

За неподання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній отримаєте штраф у розмірі 50 прожиткових мінімумів, це 124050 грн (=2481 грн×50, де 2481 грн – це прожитковий мінімум на 01.01.2022). Щодо застосування штрафу за неподання Повідомлення про МГК під час воєнного стану й карантину – так, він застосовується.зміст

Запрошуємо 13 грудня на безплатний вебінар! З'ясуємо, для кого мораторій на податкові перевірки скасували, а для кого - ні. Підкажемо, як уникнути фінансових ризиків
Центральна частина статичний блок 2