Форма 2-ОЗ ІНВ річна

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Автор
експерт з обліку та оподаткування
Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції за формою № 2-ОЗ ІНВ (річна) необхідно подати за 2023 рік за оновленою формою. Актуальний бланк, інструкцію та зразок його заповнення знайдете у статті

Як підготувати річний звіт, який показує обсяг здійснених вкладень у основні засоби, нематеріальні активи і довгострокові біологічні активи, зміни у їхньому складі, чим «статистичні» класифікації у цьому питанні відрізняються від «бухгалтерської», а також порядок заповнення форми 2-ОЗ ІНВ (річна) в оновленому бланку – у консультації.

Фінзвітність за таксономією МСФЗ: де брати інформацію для складання

Що таке форма 2-ОЗ ІНВ (річна)

Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (він же – форма № 2-ОЗ ІНВ (річна)) – це річний звіт, який подається в органи Держстатистики. Його «молодшим квартальним братом» є Звіт про капітальні інвестиції (він же – форма № 2-інвестиції (квартальна)). Початково форма № 2-ОЗ ІНВ теж називалася звітом про капітальні інвестиції, але річним. Однак, ще з 2021 року назву змінили й отримали ту, яку маємо зараз.

Увага: форми 2-інвестиції (квартальна) та 2-ОЗ ІНВ (річна) – взаємопов’язані.

Оновлена назва форми № 2-ОЗ ІНВ прямо передає її призначення та відмінність з квартальним Звітом про капітальні інвестиції: якщо у квартальному звіті наводяться дані лише щодо витрат на придбання необоротних активів за квартал та джерела їхнього фінансування, то у річному звіті  – ще й дані про їхній існуючий стан (наявність на початок/кінець року), їхнє поступове списання (амортизацію), а також зміни у таких активах (надходження/вибуття). Таким чином, форма № 2-ОЗ ІНВ містить щодо капітальних інвестицій не тільки інтервальні показники (зміна за весь рік), але й моментні – на початок і кінець року, тобто як у бухгалтерському балансі.

Що таке капітальні інвестиції для цілей форми 2-ОЗ ІНВ (річна)

Код форми, який визначив Держстат, — № 2-ОЗ ІНВ — не передає точне призначення даного звіту, так як ОЗ — це основні засоби, а капітальні інвестиції, про які наводиться інформація у звіті, це не лише капітальні інвестиції в ОЗ.

Як у бухгалтерському обліку, так і для потреб Держстатистики,  капітальні інвестиції — це витрати на придбання або виготовлення (створення) необоротних активів, тобто активів довгострокового використання (очікуваний строк — більше 1 року). Щоправда, не всіх необоротних активів, а лише таких, як:

 • основні  засоби (ОЗ), у т. ч. малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА). Сюди ж належить інвестиційна нерухомість, так як для цілей статистики вона є тим же самим, що й ОЗ та відділяється від останніх лише у формі бухгалтерського балансу, хоча субрахунок 100 «Інвестиційна нерухомість» входить до бухгалтерського рахунку 10 «Основні засоби»;
 • нематеріальні активи;
 • довгострокові біологічні активи (далі — ДБА) (як рослинництва, так і тваринництва).

Капітальними інвестиціями є також витрати на поліпшення згаданих об’єктів (модернізацію, модифікацію, дообладнання тощо), необоротні активи, утримувані для продажу.

Увага: капітальні інвестиції = витрати на придбання ОЗ, МНМА, інвестиційної нерухомості, нематеріальних активів і довгострокових біологічних активів.

Серед необоротних активів ще є, наприклад, відстрочені податкові активи та довгострокові фінансові інвестиції, але вони у звіт за формою 2-ОЗ ІНВ не входять.

Зверніть також увагу на те, що класифікація капітальних інвестицій у річній формі 2-ОЗ ІНВ та квартальній формі 2-інвестиції однакова. Отже, заповнення квартального звіту допоможе у заповненні його «старшого річного брата».

Форма 2-ОЗ ІНВ: хто подає

Звіт за формою 2-ОЗ ІНВ подають, як і Звіт про капітальні інвестиції,  подають лише юрособи — незалежно від фінансування й системи оподаткування. Отже, як комерційні підприємства, так і бюджетники, як платники податку на прибуток, так і єдиноподатники, як медзаклади-КНП, так і неприбуткові громадські організації, — всі мають звітувати за формою 2-ОЗ ІНВ до органів Держстатистики.

Щодо фізосіб-підприємців, то вони звіт не подають. Незалежно від того, чи мають вони основні засоби чи нематеріальні активи.

Увага: Звіт за формою 2-ОЗ ІНВ — лише для юросіб. 

Форма 2-ОЗ ІНВ (річна) термін подання

Звіт за формою 2-ОЗ ІНВ подається не пізніше 28 лютого наступного за звітним року. Це значить, що звіт за 2023 рік слід подати не пізніше 28.02.2024 (середа).

Форма 2-ОЗ ІНВ (річна)

Для звітування за 2023 рік діє нова форма введена в дію з 01 січня 2024 року наказом Держстату від 12.09.2023 № 264. Для електронного варіанта код шаблону — S1001505.

Форма 2-ОЗ ІНВ річна

СКАЧАТИ БЛАНК

Загальні правила заповнення форми 2-ОЗ ІНВ

Як заповнити форму 2-ОЗ ІНВ слід скористатися вказівками Держстату. Для цього є Роз’яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження № 2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції» від 11.09.2023 № 19.1.2-12/26-23 додаю (далі — Роз’яснення).

Роз’яснення розмістили також у Альбомі форм державних статистичних спостережень на 2024 рік у розділі щодо Капітальних інвестицій.

Крім Роз’яснення у фахівців Держстату ще є Методологічні положення державного статистичного спостереження щодо капітальних інвестицій, затверджені наказом Держстату від 16.11.2021 № 288 (даліМетодположення № 288).

Найбільш загальними правилами заповнення звіту є такі:

 • при заповненні використовуйте дані відповідних рахунків бухгалтерського обліку 15 «Капітальні інвестиції», 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 16 «Довгострокові біологічні активи», а також 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»;
 • дані записуйте у тис. грн та округлюйте до цілих. Тобто всі цифри за рахунком 15, перш ніж вносити до звіту, поділіть на 1000;
 • всі дані у розділах 1-2 наводьте без ПДВ. Зрозуміло, що дана вимога стосується лише платників ПДВ. Решті підприємств не потрібно вилучати ПДВ із вартості придбаних капітальних інвестицій, оскільки первісна вартість основних засобів має включати непрямі податки, до яких належить і ПДВ, якщо підприємству такі не відшкодовують (див. п. 8 НП(С)БО 7 «Основні засоби»);
 • у випадках відсутності даних у формі в блоці «Інформація щодо відсутності даних» проставлено позначку «V» за причиною «Відсутнє явище, яке спостерігається». Інші причини відсутності даних не використовуються. Так вказано у Роз’ясненні Держстату.

Увага: Звіт заповнюйте за даними рахунків бухгалтерського обліку необоротних активів.

Форма 2-ОЗ ІНВ: як заповнити титульну сторінку

При звітуванні за 2023 рік у звіті зазначаємо код КАТОТТГ. Розібратися, як застосувати КАТОТТГ може допомогти Перехідна таблиця з КОАТУУ на кодифікатор, яку знайдете на сайті Держстату. Крім того, є сайт Децентралізація, на якому можна знайти назви територіальних громад та їхні коди КАТОТТГ.

Поле «Територіальна громада» заповнюється, якщо використовується КАТОТТГ. Зробити це слід двічі – як по місцезнаходженню (юридичній адресі) респондента, так і по адресі здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактичній адресі). Однак ці адреси можуть і співпадати.

Далі заповнити потрібно лише три розділи звіту — про наявність і рух, амортизацію необоротних активів (розділ 1) і розподіл капітальних інвестицій за видами активів (розділ 2), ПДВ за окремими видами активів (розділ 3).

Заповнення розділу 1 про наявність і рух, амортизацію необоротних активів у формі 2-ОЗ ІНВ

У розділі наводяться дані про вже існуючі об’єкти необоротних активів, тобто введені в експлуатацію. При заповненні розділу 1 зверніть увагу на класифікацію необоротних активів. У цілому вона відповідає такій у бухгалтерському обліку та раніше поданому Звіті про капінвестиції, але є нюанси:

 • «матеріальні активи» — у даній формі це теж саме, що й основні засоби, тобто дані за бухгалтерськими рахунками 10 та 11;
 • всі МНМА мають бути у рядку «інші матеріальні активи» (ряд. 1190). Це значить, що будь-які машини, обладнання, інвентар, які не перевищують вартісний критерій МНМА, мають бути в рядку «інші матеріальні активи» (ряд. 1190), а не в «машини, обладнання, інвентар» (ряд. 1140);
 • немає окремих рядків «меблі та приладдя», «комп’ютерна та телекомунікаційна техніка», «інше електричне й електронне устаткування», як це у Звіті про капінвестиції. Це все укрупнено входить в «машини, обладнання, інвентар» (ряд. 1140);
 • окремо виділена «інвестиційна нерухомість» (ряд. 1200). Її окремим рядком не було у Звіті про капінвестиції. Тут же вона виділена в окремий рядок. Щодо Звіту про капінвестиції, то там дані про інвестиційну нерухомість слід було розподіляти між іншими об’єктами матеріальних активів. Нагадуємо, що інвестиційна нерухомість — це об’єкти ОЗ, які утримуються виключно для здавання на постійній основі в оренду.

Наводимо взаємозв’язок з рахунками бухгалтерського обліку у таблиці нижче.

КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У ФОРМІ 2-ОЗ ІНВ 2024

об’єкт матеріальних активів

рядок

наповнення

бухгалтерські рахунки

з даними про залишки та рух*

з даними про амортизацію**

матеріальні активи (основні засоби)

будинки житлові

1110

будинки масової забудови, квартири, дачні та садові будинки, гуртожитки, притулки тощо, якщо такі є на балансі підприємства

103 «Будинки та споруди»

131 «Знос основних засобів»

будинки нежитлові

1120

готелі, ресторани, офіси, торговельні, промислові та адміністративні будівлі, будівлі транспорту і засобів зв’язку тощо

інженерні споруди

1130

передавальні пристрої, комунікації, лінії електропередач, дороги, мости, тунелі, канали, магістральні трубопроводи, комплексні промислові споруди, споруди спортивного чи розважального призначення тощо

машини, обладнання та інвентар

1140

 • силові машини та обладнання;
 • машини-генератори, котли;
 • робочі машини та обладнання, апарати і їхнє обладнання;
 • вимірювальні та регулювальні прилади і пристрої;
 • лабораторне обладнання;
 • комп’ютерна техніка та комплектувальні;
 • медичне обладнання;
 • інші машини та обладнання, наприклад АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини, автоцистерни, драбини, пральні та швейні машини, холодильники;
 • інструменти, виробничий і господарський інвентар, різне приладдя

104 «Машини та обладнання»

транспортні засоби

1150

автомобілі, човни, цистерни, причепи, буксири, баржі, судна, автоцистерни, залізничний транспорт, гвинтокрили тощо

105 «Транспортні засоби»

земельні ділянки

1160

придбані у власність земельні ділянки і природні ресурси, зокрема для подальшого видобутку нафти, газу; земля придбана для будівництва житла для подальшого продажу або передачі у власність

101 «Земельні ділянки»

поліпшення земель

1161

накопичені витрати на меліоративні, очисні, іригаційні та інші роботи, пов’язані з поліпшенням земель

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»

довгострокові біологічні активи рослинництва

1170

активи, які належать до сількогосподарської діяльності, наприклад багаторічні насадження, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю

субрахунки для обліку ДБА рослинництва 161-162, а також аналітика по субрахункам для незрілих ДБА 165-166

134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів»

довгострокові біологічні активи тваринництва

1180

придбані або вирощені тварини для сільськогосподарської діяльності, у т. ч. молодняк. Виняток: дорослі тварини і молодняк на відгодівлі та в нагулі, птиця, кролі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, бджолині сім’ї, риба

субрахунки для обліку ДБА тваринництва 163-164, а також аналітика по субрахункам незрілих ДБА 165-166

інші матеріальні активи

1190

всі МНМА, бібліотечні фонди, тимчасові (нетитульні) споруди (виняток – ті, які включені до складу витрат на капітальне будівництво), інвентарна тара, предмети прокату, капіталізовані витрати на поліпшення об’єктів оренди

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

тварини та багаторічні насадження, не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю

107 «Тварини»,

108 «Багаторічні насадження та плодоносні рослини»

131 «Знос основних засобів»

інвестиційна нерухомість

1200

земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів або отримання прибутку за рахунок зростання їхньої вартості, а не для звичайного використання (див. НП(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість»)

100 «Інвестиційна нерухомість»

135 «Знос інвестиційної нерухомості»

Інші необоротні активи

нематеріальні активи

1300

активи за переліком з п. 5 НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи»

12 «Нематеріальні активи»

133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

незавершені капітальні інвестиції

1400

всі залишки капітального будівництва та придбані і невведені в експлуатацію основні засоби, МНМА нематеріальні активи, ДБА, інші необоротні матеріальні активи

15 «Капітальні інвестиції»

амортизація не нараховується

необоротні активи, утримувані для продажу

1500

основні засоби, МНМА, ДБА, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, які планується продати впродовж 12 місяців

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

* дані про наявність (колонки 1, 10, 11, 12, 14) — сальдо по відповідним рахункам, дані про рух (колонки 2-9) — обороти по цим рахункам;

** можна визначити як зміну залишку по відповідним рахункам (треба аналітика по конкретним групам ОЗ), інший варіант — скористатися даними відомості нарахування амортизації

Щодо колонок розділу І, то їхнє призначення розглянуто у таблиці нижче.

ДАНІ ПРО НАЯВНІСТЬ, РУХ ТА АМОРТИЗАЦІЮ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

У ФОРМІ 2-ОЗ ІНВ 2024

колонки про наявність і рух необоротних активів (НА) і амортизацію ОЗ

графа

призначення та нюанси заповнення

первісна (переоцінена) вартість на початок року

1

беремо залишки по рахунках НА

переоцінена (дооцінка +, уцінка –) первісної (переоціненої) вартості

2

сума зміна вартості НА, якщо проводилася переоцінка за експертною оцінкою ОЗ і нематеріальних активів (МНМА та інші НА – не переоцінюються). Також переоцінка ДБА та інвестиційної нерухомості, які обліковуються за справедливою вартістю. Дана графа може бути зі знаком «мінус», якщо була уцінка

вартість активів, що надійшли за рік

3

дані оборотів по Дт по рахунках НА, у частині надходження було внаслідок придбання, безоплатного отримання або власного виготовлення, отримання у фінансовий лізинг (лише ті, які введені у експлуатацію).

Також сюди включається сума витрат на поліпшення ОЗ, їхню модернізацію, дообладнання, вдосконалення тощо, які призводять до збільшення економічних вигод від використання об’єкта

вартість уведених у дію нових активів (з гр. 3)

4

беремо лише ті НА з графи 3, які не були вжитку, тобто надійшли новими. Також цей показник містить суми витрат на придбання НА, що були у використанні в інших країнах та вперше використовуються на території України, наприклад імпортованих.

Якщо всі НА, що надійшли, були нові, то гр. 4 = гр. 3

вартість активів, що вибули за рік, у т.ч. внаслідок:

5

дані оборотів по Кт рахунків НА у частині вибуття НА внаслідок продажу, ліквідації, дарування, вибуття об’єктів фінансового лізингу (слід врахувати також і субрахунок 286)

продажу

6

продаж НА (оборот по Кт субрахунку 286)

ліквідації

7

вартість списаних НА внаслідок розібрання, руйнування тощо

внаслідок надзвичайних подій

8

з графи 7 у частині вартості НА, які були зруйновані внаслідок пожежі, техногенної аварії, дорожньо-транспортної пригоди, стихійного лиха, бойових дій тощо

інші зміни вартості активів за рік

9

всі інші зміни по рахунках НА, наприклад внаслідок:

 • виправлення помилки звітного року;
 • зміною облікової політики;
 • зменшення корисності ОЗ, нематеріальних активів

дана графа, як і гр. 2 може бути зі знаком «мінус»

первісна (переоцінена) вартість на кінець року

10

рахуємо за формулою зі звіту: гр. 10 = гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 – гр. 5 + гр. 9. Зверніть увагу, що гр. 2 та гр. 9 можуть мати від’ємне значення

залишкова вартість на початок року

11

розраховуємо як різницю залишків на початок/кінець по рахунках обліку НА та відповідних рахунків обліку зносу (рахунок 13). Для ОЗ та інших матеріальних активів доведеться робити вибірку або користуватися відомістю нарахування амортизації. По земельним ділянкам і незавершеним капітальним інвестиціям амортизації немає, тому гр. 11= гр. 1, а гр. 12 = гр. 10

залишкова вартість на кінець року

12

нараховано амортизації за рік

13

рахуємо як різницю між залишками на кінець і початок року по рахунку 13. Користуємося аналітикою або відомістю нарахування амортизації

Заповнення розділу 2 про капітальні інвестиції за видами активів у формі 2-ОЗ ІНВ

Розділ 2 має подібну класифікацію необоротних активів (НА), як і у розділі І, але дещо з більшою деталізацією, особливо щодо нематеріальних активів. Як правило, нематеріальних активів у підприємств небагато, тому розібратися з рядком – проблем не повинно бути. Щодо наповнення – це витрати, пов’язані з надходженням (виготовленням) НА. По-суті, це аналітика за оборотом по Дт рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Детальніше – у таблиці нижче.

ДАНІ ПРО РОЗПОДІЛ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 2024

напрями розподілу капітальних інвестицій

графа

призначення та нюанси заповнення

капітальні інвестиції, у т.ч.:

1

тут може бути два варіанти заповнення:

 • зробити аналітику за даними рахунку 15 «Капітальні інвестиції»;
 • взяти вже готові дані з квартальних Звітів про капінвестиції (розділ 1, гр. 1) та їх звести.

Зверніть увагу, що капітальні інвестиції не включають дані про:

 • придбання НА з метою їхнього подальшого перепродажу;
 • вартість безоплатно отриманих НА;
 • суми авансових платежів на придбання НА або їхнє будівництво/виготовлення;
 • всі витрати на поточні ремонти та технічне обслуговування, наприклад заміну витратних матеріалів

придбання та створення нових активів

2

тут також може бути два варіанти заповнення:

 • зробити аналітику за даними рахунку 15 «Капітальні інвестиції»;
 • взяти вже готові дані з квартальних Звітів про капінвестиції (розділ 1, гр. 2) та їх звести
 • у цей рядок також включаємо дані про об’єкти фінансового лізингу, що надійшли (потім їх ще треба деталізувати у гр. 6)

придбання активів, які були у використанні

3

наводимо дані по витратам на придбання НА, які були у використанні в інших суб’єктів господарювання (виняток – активи, що були у використанні в інших країнах і вперше використовуються в Україні, наприклад імпортовані)

витрати на поліпшення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію

4

за Роз’ясненням Держстату тут мають бути витрати на «розширення, реконструкцію, модернізацію, вдосконалення активів та поліпшення земель». Даний рядок не включає витрати на:

 • технічне обслуговування та поточні ремонти;
 • капітальний ремонт (див. пояснення до гр. 5).

капітальний ремонт

5

За Роз’ясненням Держстату даний показник містить інформацію щодо обсягів витрат, пов’язаних із «поліпшенням об’єкта, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об’єкта, на суму яких збільшується первісна вартість основних засобів (будівель, споруд, машин і обладнання, транспортних засобів тощо)».

Однак за НП(С)БО 7 відсутнє таке поняття як «капітальний ремонт». На перший погляд, здається, що гр. 5 – це те саме, що й гр. 4. Однак зверніть увагу:

 • у гр. 4 згадуються й поліпшення земель, яких у гр. 5 бути не може;
 • гр. 1 = гр. 2 + гр. 3 + гр. 4 + гр. 5. Отже, гр. 4 і гр. 5 не можуть бути однакові;
 • у Методположеннях № 288 розділяються «поліпшення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію» та «капітальний ремонт» як окремі поняття.

Отже, якщо капітальний ремонт об’єкта призвів до поліпшень, які підвищили економічні вигоди об’єкта – витрати показуємо у гр. 5, а не гр. 4. Дублювати їх у гр. 4 не потрібно (!).

Даний рядок не включає витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти НА

вартість активів придбаних за договорами фінансового лізингу (з гр. 1)

6

зазначаємо вартість ОЗ, що використовуються на умовах договору фінансового лізингу. При цьому вартість об’єктів беремо чисту ринкову, що зазначена в договорі, тобто без платежів за відсотками

Підсумок за розділом ІІ може бути як більше, дорівнювати, так і менше підсумку за гр. 3 розділу І (НА, що надійшли). Справа в тому, що можуть буте незавершені капітальні інвестиції (НА, які не введені в експлуатацію). Також при безоплатному отриманні НА, їхня вартість за правилами бухобліку не відображається у складі капітальних інвестицій.

Увага: для цілей Держстату як різні поняття розглядаються:

 • «поліпшення, вдосконалення, реконструкція, модернізація»;
 • «капітальний ремонт», що збільшив економічні вигоди від використання об’єкта.

Заповнення розділу 3 про ПДВ у формі 2-ОЗ ІНВ

Призначення 3-го та останнього розділу форми 2-ОЗ ІНВ – показати суми ПДВ, які сплачені у ціні придбання товарів (робіт, послуг) при здійсненні витрат на капітальні інвестиції, у т.ч. при придбанні ОЗ, нематеріальних активів, здійсненні їхніх поліпшень. Зверніть увагу, що:

 • даний розділ слід заповнити всім юрособам – і платникам, і неплатникам ПДВ;
 • містить сплачений ПДВ по всім об’єктам капітальних інвестицій, але розшифровку лише по деяким – вказаних у таблиці. Наприклад, там немає деталізації ПДВ, що сплачений при придбанні інших необоротних матеріальних активів, зокрема МНМА. Однак сума такого ПДВ по МНМА має входити до ряд. 5000 з загальною сумою ПДВ. Це значить, що сума по гр. 1 і гр. 2 може не співпадати (бути меншою), ніж значення у рядку «Усього» (5000).

Увага: «Усього» ПДВ за ряд. 5000 розділу 3 — це не сума по колонці нижче, а сума ПДВ сплаченого по всім капітальним інвестиціям, що вказані у ряд. 2000 розділу 2.

При цьому Роз’яснення Держстату залишило поза увагою ПДВ по сплаченим авансам. Однак з загальної логіки поняття «капітальні інвестиції» такий ПДВ включати до розділу 3 не треба, адже по авансам капітальні інвестиції не визнаються, а ПДВ у даному звіті має прив’язку до капітальних інвестицій. Однак пізніше після отримання вже сплачених НА такий ПДВ слід буде показати. Зробити це потрібно буде у звіті за період отримання таких НА. Аналогічно й щодо авансів за роботи з поліпшення об’єктів НА.

Увага: ПДВ сплачений в авансових платежах у звіті не відображаємо поки сплачені НА не будуть отримані (або відповідні роботи з їхнього поліпшення проведені).

Графи розділи 3 заповнюємо таким чином:

 • сума ПДВ, сплачена у ціні придбання (гр. 1) — вказуємо суму сплаченого ПДВ у ціні за видами придбаних НА, у т.ч. й по витратам на їхні поліпшення. Так як за Роз’ясненням мова йде саме про «сплачений» ПДВ, то вибираємо лише ті операції, де була оплата. Даний показник не залежить від того, чи є підприємство платником ПДВ;
 • сума податкового кредиту з ПДВ (гр. 2) — з графи 1 обираємо лише ті суми, по яких постачальники зареєстрували податкові накладні, так як вони є умовою отримання податкового кредиту з ПДВ. Очевидно, що дана графа може бути заповнена лише у платників ПДВ і не може бути більшою за гр. 1.

За Роз’ясненням дані за показником «сума ПДВ, сплачена (у ціні придбання товарів, робіт, послуг) у зв’язку з витратами на капітальні інвестиції» за рядком «усього» та за видами активів ≤ 25 % даних за показником «капітальні інвестиції» розділу 2 «Розподіл капітальних інвестицій за видами активів» за відповідними видами активів.

Яка відповідальність за форму 2-ОЗ ІНВ

Якщо форма 2-ОЗ ІНВ не буде подана вчасно або ж там будуть недостовірні відомості — наслідком може стати відповідальність за статтею 186-3 КпАП. До посадових осіб застосують адміністративні штрафи:

 • від 170 до 255 грн (ч. 1 ст. 186-3 КпАП);
 • від 255 до 425 грн — при повторному порушенні впродовж року (ч. 2 ст. 186-3 КпАП).

Приклад заповнення форми 2-ОЗ ІНВ 2024

Наостанок наводимо обіцяний приклад із найбільш типовою ситуацією заповнення цього статистичного звіту. Підприємство за даними 2023 року має такі залишки та обороти по рахункам необоротних активів і та зносу на початок року:

ДАНІ ПРИКЛАДУ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ 2-ОЗ ІНВ, тис. грн

об’єкти НА

рахунок

залишок на початок року

обороти

пояснення до оборотів по рахункам

Дт

Кт

Дт

Кт

будівлі і споруди

103

25000

 

300

 

заміна системи опалення (поліпшення), у т.ч. сплачений ПДВ – 60 тис. грн

машини та обладнання

104

12000

 

700

 

імпортували обладнання, яке було у використанні німецького підприємства, сплачений ПДВ – 140 тис. грн

400

 

ввели в експлуатацію раніше невведене обладнання

транспортні засоби

105

2000

 

1200

 

придбали нові автомобілі, сплачений ПДВ – 240 тис. грн

МНМА

112

100

 

80

 

придбали нові комп’ютери, сплачений ПДВ – 16 тис. грн*

ліцензія на використання програмного забезпечення та веб-сайт

127

50

 

 

 

знос ОЗ, у т.ч.:

131

 

 

 

 

нарахування амортизації

знос будівель і споруд

131

 

17000

 

20

знос машин і обладнання

131

 

6500

 

10

знос транспортних засобів

131

 

450

 

15

знос МНМА

132

 

100

 

80

амортизація

нематеріальних активів

133

 

10

 

5

невведене в експлуатацію обладнання

152

400

 

 

400

ввели в експлуатацію (обладнання нове вітчизняного виробництва)

автомобіль, який утримувався на продаж

286

350

 

 

350

продали автомобіль

Всього

39900

24060

2680

880

* при заповненні звіту 16 тис. грн ПДВ входять до ряд. 5000 розділу 3, хоча відсутні у розшифровці по гр. 1 розділу 3

Приклад заповненого звіту наведений у файлі нижче.

Форма 2-ОЗ ІНВ річна

СКАЧАТИ ЗРАЗОКзміст

Колеги! Запрошуємо взяти участь у безплатному вебінарі для бухгалтерів. Не пропустіть!
Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді