Суміщення: оформлення та оплата праці

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Коли підприємство розширює обсяги роботи, то спершу орієнтується на тих працівників, які вже на нього працюють. Оформити додаткову роботу можна по-різному: внутрішнє сумісництво, премії за інтенсивність, а є ще варіант – суміщення посад. Що таке суміщення та в чому його відмінність від внутрішнього сумісництва, виконання роботи тимчасово відсутнього працівника, як оформити суміщення посад – розповімо в огляді

 

Суміщення посад 2024

Суміщення – це поєднання роботи за двома посадами.

Людина працює на певній посаді, яка є основною, а паралельно виконує ще трудові функції за іншою сумісною посадою й на тому ж самому підприємстві. Наприклад, бухгалтер може за суміщенням бути ще й касиром або економістом, кадровиком, водій – експедитором, вчитель – лаборантом, прибиральник – садівником, квітникарем, вахтером чи сторожем і т.д. Звичайно, якщо це можливо і не шкодить якості виконуваної роботи за основною посадою, яка зазначена у трудовій книжці.

Додамо, що якихось законодавчо визначених правил, хто й за якою посадою й що саме може суміщавати немає – діє «правило здорового глузду» й бажання самого працівника.

Увага: суміщення посад не потребує оформлення трудового договору й оплачується шляхом встановлення доплати до зарплати, яка отримується за основною посадою.

Необхідна умова для можливості оформлення суміщення посад – наявність вакантної посади у штатному розписі. Якщо вільної посади немає, то й суміщати нічого (лист Мінекономіки від 10.04.2020 № 3304-04-24218-06, лист Мінсоцполітики від 12.01.2016 №10/06/186-16, постанова ВС/КАС від 24.10.2019 у справі № 824/238/19-а). Наприклад, щоб бухгалтер суміщав посаду інспектора з кадрів у штатному розписі має бути посада інспектора з кадрів.

Суміщення посад для працівників, які обіймають керівні посади, як правило, не встановлюється. Їм виплачують премії за інтенсивність, напруженість, ефективність тощо.

Суміщення посад: нормативна база

Щодо нормативки для суміщення посад, то поки що керуватися треба документами ще радянських часів:

Також корисними будуть роз’яснення Держпраці, наприклад роз’яснення ГУ Держпраці у Херсонській області щодо оформлення та оплати праці суміщення посад.

Радянська нормативка може піти у небуття з прийняттям Закону про працю, у якому врегульовано питання й суміщення посад.

Суміщення і сумісництво 2024

Сумісництво і суміщення в чому полягає різниця? Суміщення і внутрішнє сумісництво часто плутають. І це не дивно, так як тут схожість існує не тільки у звучанні цих понять. Практично всі випадки суміщення можна замінити на внутрішнє сумісництво. Однак навпаки – не завжди. Наприклад, суміщення посад не може бути за двома однаковими посадами, внутрішнє сумісництво –  може.

Приклад 1. Поширеною практикою у бюджетних установах і державних підприємств є ситуація, коли особа працює на посаді, наприклад, викладача на 1 ставку і на 0,25 чи 0,5 ставки на тій же самій посаді викладача. У сумі виходить 1,25 або 1,5 ставки. Це внутрішнє сумісництво. Суміщення посад тут оформити не можна, так як посада одна – і там, і там викладач. Причиною такого підходу є наявність посад у штатному розписі та певні норми щодо навантаження працівників, яких слід дотримуватися.

Приклад 2. На підприємстві у штатному розписі є посада бухгалтера й касира. Працівниця працює на основній посаді бухгалтера, але у той же час виконує трудові функції за посадою касира. Тут можна оформити як внутрішнє сумісництво, так і суміщення, так як посади всього дві, а не одна. Отже, можливі варіанти:

 • працівниця на основній посаді бухгалтера й на 0,5 ставки на посаді касира;
 • працівниця на основній посаді бухгалтера та отримує доплату за суміщення посади касира (певний % до окладу).

Є й ще один варіант – взагалі не оформляти ні суміщення посад, ні сумісництво, а зробити таке:  

 • внести зміни посадової інструкції бухгалтера, додавши туди трудові функції касира;
 • збільшити зарплати чи без цього.

Що вигідніше для працівниці – усе буде залежати від установленої їй доплати за суміщення. Тут універсальної відповіді немає. Однак, якщо збільшення навантаження на працівника відбувається за ініціативи роботодавця, – це зміна істотних умов праці, про яку слід повідомляти за 2 місяці такого працівника (див. нижче). Це стосується і суміщення, і змін посадових інструкцій.

Увага: розрізняйте: суміщення та внутрішнє сумісництво, суміщення та виконання роботи тимчасово відсутнього працівника. Це різні поняття.

Суміщення посад: як оформити

Ключовими нюансами суміщення посад є такі:

 • трудовий договір за суміщенням не укладається. Людина працює за основною посадою. Це значить, що й повідомляти ДПС про оформлення суміщення не потрібно;
 • додаткова робота за суміщенням проводиться завжди за іншою посадою. Наприклад, бухгалтер не може за суміщенням виконувати роботу іншого бухгалтера, але може виконувати роботу кадровика. Цього не скажеш про сумісництво – за ним можна працювати одночасно на двох однакових посадах, наприклад на 1.5 ставки (1 ставка – за основною посадою та 0,5 за такою ж, але за сумісництвом);
 • у табелі обліку робочого часу працівника суміщення не відмічається. Наприклад, бухгалтер працює з 09.00 до 17.30 (8 робочих годин, без обідньої перерви). Роботу касира за суміщення він виконує у цей же час, а не якийсь додатковий час. Тобто робота виконується паралельно (разом) з основною роботою (лист Мінсоцполітики від 02.02.2015 р. №102/13/84-15). При цьому діє та ж сама норма тривалості робочого тижня – 40 год;
 • ніяких записів у трудову книжку про суміщення не вносять. За сумісництвом же, навпаки, – за бажанням працівника можна зробити запис у трудову;
 • суміщення може бути тільки внутрішнім. Сумісництво є і внутрішнє, і зовнішнє;
 • з обов’язками працівника за суміщенням необхідно ознайомити – під підпис, якщо є посадова інструкція, або ж визначити ці обов’язки у наказі про суміщення.

Зверніть також увагу, також на такі відмінності суміщення посад від сумісництва:

 • повідомляти ДПС про суміщення не потрібно. У цьому відмінність від сумісництва, коли слід повідомляти про укладання трудового договору;
 • випробувального терміну при суміщенні немає. При сумісництві він можливий.

Встановлювати строк суміщення посад не обов’язково. Суміщення може бути, як на певний строк, так і безстроковим. Наприклад, як строк суміщення можна встановити – заповнення посади новим працівником (заповнення вакансії).

Увага: суміщення посад не табелюється, до трудової не входить, ніяких додаткових трудових договорів/контрактів не укладають та завжди відбувається за іншою посадою працівника, аніж основна.

Для оформлення суміщення можливі 2 варіанти:

 • з ініціативи працівника – за його заявою. Слід урахувати норми статті 21 та статті 105 КЗпП, а також Постанови № 1145, Інструкції № 53;
 • з ініціативи роботодавця – за наказом керівника. Однак він має бути за 2 місяці до початку суміщення, так як це істотні зміни в умовах праці. Працівник має бути з цим обізнаний (ч. 3 ст. 32 КЗпП).

Увага: оформлення суміщення посад через заяву працівника найбільш безпроблемний варіант з точки зору перевірок Держпраці.

Зверніть увагу, що наказ має бути в обох випадках – від кого формально не була б ініціатива. У ньому має бути: посада, розмір доплати (або посилання на певний внутрішній документ), умови виконання роботи («у межах робочого часу за основною роботою»), тривалість такого суміщення.

Звільнення працівника, який не хоче суміщати

Якщо працівник не погоджується на суміщення посад, то його можна звільнити на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП – «відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці». Однак мають бути дотримані такі умови:

 • працівник був письмово повідомлений за 2 місяці про суміщення (див. вище про наказ);
 • відмова працівника зафіксована письмово, наприклад при ознайомленні з наказом про суміщення або як окрема заяву-повідомлення від працівника на ім’я роботодавця;
 • виплата вихідної допомоги в розмірі не менше від середньомісячного заробітку (ст. 44 КЗпП).

Увага: є можливість звільнення працівника, який не погоджується на суміщення посад (!)

Суміщення та сумісництво: різниця в оформленні й веденні

Усі ці нюанси різнять суміщення посад та внутрішнє сумісництво. Для більшої наочності зведемо ці відмінності до купи. Так, за внутрішнім сумісництвом:

 • є трудовий договір і треба повідомити ДПС;
 • воно може бути за однаковими посадами;
 • сумісництво табелюється окремо, тобто по-ньому робляться свої відмітки у табелі обліку робочого часу. Наприклад, бухгалтер тоді має працювати з 08.00 до 10.00 на посаді касира і з 10.00 до 19.00 на посаді бухгалтера. Таким чином, робота виконується у вільний від основної роботи час, а не у той самий час;
 • робиться запис у трудову книжку – окремим рядком (за бажання працівника).

Зважайте на це й не допустіть помилки під час оформлення суміщення посад.

Суміщення та виконання роботи тимчасово відсутнього працівника

Суміщення посад відрізняється від виконання роботи тимчасового відсутнього працівника (далі – ВРТВП):

 • суміщення завжди за іншою посадою. ВРТВП найчастіше відбувається за однією посадою;
 • для суміщення треба вакантна посада. Для ВРТВП – ні. Посада залишається за відсутнім працівником. Вона не вакантна. 

В усьому іншому організація суміщення та ВРТВП подібні. Єдине, що згода працівника при суміщенні підтверджується його заявою, а при ВРТВП можна видати наказ, на якому працівник пише «Згоден». Якщо згоди працівника немає, то має діяти загальне правило – попередити за 2 місяці до зміни істотних умов праці, як при суміщенні, так і при ВРТВП.

Припинення суміщення посад

Суміщення посад можна припинити. Порядок припинення суміщення посад аналогічний порядку його встановлення. Це значить, що є два варіанти:

 • ініціатива роботодавця. Слід видати наказ про зміну істотних умов праці через зміну в організації виробництва та праці (ч. 3 ст. 32 КЗпП). Працівник має бути повідомлений не пізніше, ніж за 2 місяці до впровадження таких змін. При цьому працівник також може не погодитися й трудовий договір з ним можна на цій підставі припинити з виплатою вихідної допомоги;
 • за ініціативою самого працівника. Він має написати заяву на ім’я роботодавця, а останній видати наказ про припинення суміщення. При цьому копія такого наказу обов’язково має потрапити до рук бухгалтера, аби він припинив нарахування доплати за суміщення.

Суміщення посад: оплата

За суміщення посад оформляється доплата. Відсутність оплати суміщення – це буде порушення трудового законодавства (постанова ВС/КАС від 24.10.2019 р. у справі № 824/238/19-а).  Проте розмір такої оплати трудовим законодавством не визначений. Тільки у бюджетних установ є ліміт – до 50% окладу за основним місцем роботи. Для підприємств цей ліміт не діє і вони вирішують усе самі (ст. 97 КЗпП).

Є ще підприємства, які приєдналися до Генеральної угоди на 2019-2021 р. (термін дії даної угоди має бути продовжений й на 2022 рік), за якою доплата за суміщення професій (посад) одному працівникові у максимальному розмірі не обмежена і встановлюється у межах економії фонду зарплати за тарифною ставкою (оклад) за посадою працівника, що суміщається (див. додаток 3 угоди). Це значить, що якщо за такою посадою був оклад 6000 грн, то максимальна доплата за суміщення може бути 6000 грн. Її може отримати як один працівник, так і три працівники по 2000 грн чи менше, які виконують функції за даною посадою.

Отже, умови оплати суміщення можуть визначатися:

 • колективним договором;
 • внутрішнім положенням про оплату праці чи іншим подібним документом;
 • трудовим контрактом;
 • окремим внутрішнім наказом (розпорядженням) керівника (тут «як домовилися»).

Виходить, що доплата за суміщення на підприємствах може бути й 10%, 25%, 40%, 50% і навіть 100%. Вона може  бути і у фіксованій сумі. Рахують цю доплату як % від окладу за ОСНОВНИМ місцем роботи. Хоча, знову ж, – це більше рекомендація, ніж встановлене правило. У будь-якому випадку база нарахування цієї доплати має бути визначена у якомусь з наведених вище внутрішніх документів підприємства.

Порядок оплати праці, нарахування ЄСВ за суміщенням та ВРТВП однакові. Єдине, що внутрішніми документам підприємства можуть встановлюватися за ними різні доплати.

Приклад 3. Візьмемо той же приклад 2 і хай у бухгалтера оклад 7000 грн, а у касира – 6000 грн. Розглянемо теж 3 варіанти оформлення:

 • внутрішнє сумісництво 0,5 ставки – тоді у бухгалтера зарплата 7000 + 0,5×6000 = 10000 грн;
 • суміщення з доплатою 50% – тоді у бухгалтера зарплата 7000 + 7000×0,5 = 10500 грн;
 • суміщення з фіксованою доплатою 3500 грн – у межах економії за посадою, яку суміщають. Тоді у бухгалтера теж 10500 грн.

За таких умов суміщення вигідніше. Але, так як на комерційних підприємствах певної усталеної норми немає, то доплата може бути й іншою, меншою. 25%. Як результат, все стає навпаки й суміщення стає менш вигідне.

Оплата суміщення посад та мінімальна заробітна плата 2024

Доплата за суміщення рахується у мінімальну зарплату. Це значить, що якщо у працівника є уже доплата до мінімальної зарплати, то при встановленні ще й доплати за суміщення, у нього зарплата може і не збільшитися – зменшується доплата до мінімалки.

Приклад 4. Прибиральник працює на підприємстві на 1 ставку. Оклад 5000 грн. Йому також встановлена доплата за суміщення за посадою квітникаря з доплатою 10%. Розрахунки:

 • зарплата прибиральника = 5000 + 5000×0,1 = 5000 + 500 = 5500 грн;
 • доплата до мінімальної зарплати у  січні 2024 року = 7100 – 5500 = 1600 грн.

Зарплата прибиральника за місяць = 5500 + 1600 = 7100  грн.

У прикладі 4, якби у прибиральника не було суміщення, то він отримав би  ті ж самі 7100 грн, але як 5000 грн (оклад) + 2100 грн (доплата до мінімальної зарплати). Це слід враховувати при оформленні. Такому прибиральнику треба:

 • або встановити більшу доплату за суміщення, якщо це можливо;
 • або оформити йому внутрішнє сумісництво за посадою квітникаря. У такому разі за кожною з цих посад окремо буде рахуватися доплата до мінімальної зарплати;
 • або ж підняти йому оклад до рівня мінімальної зарплати.

Суміщення посад у об’єднаному звіті з ЄСВ і ПДФО/ВЗ

ЄСВ при суміщенні обраховується звичайним способом. Мінімальна база ЄСВ застосовується, як завжди.

Приклад 5. Прибиральник працює на підприємстві на 0,5 ставки. Оклад у січні 2024 року 7100 грн. Йому також встановлена доплата за суміщення посади квітникаря з доплатою 25%. Розрахунки такі:

 • зарплата прибиральника = 7100×0,5+7100×0,25 = 3550 + 1775= 5325 грн;
 • доплата до мінімальної зарплати – відсутня, так як прибиральник виконує місячну норму праці для нього;
 • різниця з мінімальною базою ЄСВ складає: 7100 – 5325 = 1775 грн;
 • ЄСВ = 5325 грн ×0,22 + 1775 грн×0,22 = 1171,50 + 390,50= 1562 грн.

Доплата за суміщення, відпускні, лікарняні та декретні

Ніяких обмежень на включення доплати за суміщення до доходу працівника за 12 місяців при розрахунку відпускних, оплати відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, лікарняних — немає. Це все оплата за відпрацьований час і є частиною заробітної плати працівника, а тому включається у розрахунок середньоденної зарплати при визначенні таких виплат.

Доплата за суміщення та індексація

Доплата за суміщення ніяк не впливає на індексацію, так як це не є підвищенням окладу, а тому місяць початку отримання такої доплати не буде вважатися базовим.

Суміщення в розрахунку чисельності працівників

Працівник, який працює за суміщенням при розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників і облікової кількості штатних працівників рахується як 1 особа. Оформлення його як сумісника також нічого тут не змінить. Дані показники зокрема потрібні для статистичної звітності (форма 1ПВ) та Об’єднаного Податкового розрахунку сум доходу.

Документи для оформлення суміщення

Наостанок наведемо приклади документів для оформлення суміщення:

 • Заява працівника про встановлення суміщення за посадою

Суміщення посад

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

 • Наказ про встановлення суміщення з ініціативи працівника

Суміщення посад 2024

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Увага: якщо треба швидко, то суміщення посад краще оформляти з ініціативи працівника, тобто за його заявою.

 • Наказ про припинення суміщення

Наказ про припинення суміщення посад

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Зверніть увагу, що якщо встановлюєте суміщення посад без ініціативи працівника, то має бути наказ (за 2 місяці до початку роботи за суміщенням) + повідомлення працівника про зміну істотних умов праці (одразу після видання наказу). Обов’язково слід зафіксувати підписом працівника, що він був повідомлений. Це можна зробити або в окремій відомості, або ж у самому наказі. В останньому випадку можна тоді обійтись і без видачі окремого повідомлення, так як норма абзацу 3 статті 32 КЗпП уже виконана і законодавство спосіб повідомлення – письмове через листок-повідомлення чи усне з підписом працівника у наказі, відомості тощо – не уточнює. Однак завжди краще обирати письмовий варіант.зміст

Колеги! Запрошуємо взяти участь у безплатному вебінарі для бухгалтерів. Не пропустіть!
Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді