Хто, коли і як подає фінансову звітність за 9 місяців

UA RU
Автор

Онищенко Віктор

бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Настає час звітувати за результатами ІІІ кварталу. Якою має бути фінансова звітність за 9 місяців, кому її подавати та на що звернути увагу, чи виправляти минулі помилки, а також відповідальність за таку звітність – дізнайтесь у консультації

Фінзвітність за таксономією МСФЗ: де брати інформацію для складання

Хто подає фінзвітність за 9 місяців

Фінансова звітність за 9 місяців належить до так званої проміжної фінансової звітності (ч. 1 ст. 13 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, далі Закон про бухоблік, також п. 4 МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»). Подавати її зобов’язані:

 • всі підприємства, які не потрапили до переліку «річників» (див. далі). Не винятком є й єдиноподатники 4 групи, платники податку на прибуток з річним звітним періодом, якщо вони за  розміром своєї діяльності не потрапили до складу мікропідприємств («річників»);
 • платники податку на прибуток з квартальним звітним періодом («квартальники»). Такі підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність разом зі своєю податковою декларацію з податку на прибуток навіть, якщо вони є у переліку «річників». Справа в тому, що фінансова звітність для них є Додатком ФЗ декларації. Неподача хоча б одного додатка прирівнюється до неподачі всієї декларації, так як додатки є невід’ємною частиною декларації і Додаток ФЗ тут не виняток (п. 46.2 Податковим кодексом України, далі – ПКУ);
 • підприємства, які перейшли на єдиний податок з IV кварталу. Їм слід відзвітувати за попередні 3 квартали, тобто 9 місяців, подавши востаннє податкову декларацію з податку на прибуток та, відповідно, й фінансову звітність до неї.

Розглянемо ж тепер перелік тих, хто подає фінансову звітність лише щорічно.

Перелік «річників», або кому звітувати за 9 місяців не потрібно

Наразі це підприємства-річники, які фінансову звітність за 9 місяців не подають. Їхній перелік містить абз. 16 п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабміну від 28.02.2000 № 419 (далі – Порядок № 419). Так, до них належать:

 • мікропідприємства. Це підприємства у яких за даними річної фінансової звітності за 2022 рік хоча б два показники з трьох знаходилися в межах визначених критеріїв – балансова вартість активів ≤ 350 тис. €, чистий дохід ≤ 700 тис. €, середня кількість працівників ≤ 10 осіб (п. 2 ст. 2 Закону про бухоблік; також ч. 1 ст. 3 Директиви 2013/34/EU*). Наприклад, таким є підприємство з сумою балансу на кінець 2022 року 10 млн грн та виручкою від реалізацію без ПДВ 1,5 млн грн (середньорічний курс НБУ за 2022 рік був 33,98 грн/€). При чому, якщо дані критерії виконуються, то чисельність працюючих на ньому може бути й більше 10 осіб;
 • неприбуткові організації (у Законі про бухоблік – непідприємницькі товариства, див. також ст. 85 Цивільного кодексу України). Такі організації мають бути у реєстрі неприбутківців. Однак виняток тут становлять ті неприбутківці, які використовують МСФЗ, – вони звітують щоквартально проміжною фінансовою звітністю;
 • новостворені підприємстваТакі підприємства свій статус, тобто розмір за ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік, зможуть визначити лише по результатах поточного 2023 року.

* Директива 2013/34/ЄС  – у ній точно вказано, що наведені критерії мають «не перевищуватися» (тобто знак «≤», а не «˂») замість двозначного «до» з п. 2 ст. 2 Закону про бухоблік, норми якого приймалися саме на основі даної Директиви

Всі ці підприємства об’єднує ще й спрощений склад річної фінансової звітності (лише баланс та звіт про фінансові результати) та застосування НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність». Виняток – неприбутківці, що є бюджетними установами, у них свої правила й фінансова звітність.

Увага: «річники» фінансову звітність за 9 місяців до Держстату не подають.

Коли й кому подавати фінансову звітність за 9 місяців

За загальним правилом проміжна фінансова звітність подається не пізніше 30-го числа місяця, який настає за звітним кварталом. Отже, фінансову звітність за 9 місяців 2023 року слід подавати не пізніше 30 жовтня 2023 року. Якщо ж така дата потрапляє на неробочий день, то дата подання переноситься на перший після нього вихідний робочий день (п. 10 Порядку № 419).

Щодо платників податку на прибуток – квартальників, то декларацію з податку на прибуток вони подають у стандартний строк не пізніше 40 календарних днів з кінця кварталу. Таким чином, для звітування за 9 місяців 2023 року останнім днем для них стає 09 листопада 2023 року (четвер). Однак, якщо вже фінансова звітність була подана в електронному форматі до Держстату, то повторно її подавати не потрібно (роз’яснення ДПС 102.23.02 ЗІР). Єдине, що слід не забути поставити відмітку у декларації з податку на прибуток щодо поданого Додатка ФЗ.

Увага: 30.10.2023 (Пн) – крайня дата подачі фінансової звітності за 9 місяців у Держстат.

Якщо ж фінансова звітність платником податку на прибуток до Держстату не подавалася, то тоді до ДПС її слід подати обов’язково. Наприклад, це стосується мікропідприємств, якщо вони знаходяться на загальній системі оподаткування з квартальним звітним періодом.

Увага: 09.11.2023 (Чт) – крайня дата подачі фінансової звітності разом з декларацією платниками податку на прибуток, що є мікропідприємствами.

Строки подачі проміжної фінансової звітності у воєнний час

Підприємства, які не подали у період дії воєнного стану або стану війни проміжну фінансову звітність за 9 місяців у вищезгадані строки мають подати її впродовж 3-х місяців після припинення або скасування воєнного стану (останній абз. п. 2 Порядку № 419). Це стосується й іншої проміжної фінансової звітності, яка не була подана у такий період, наприклад за перше півріччя та І квартал 2023 року.

Склад фінансової звітності за 9 місяців

Проміжна звітність подається у неповному комплекті, тобто лише баланс та звіт про фінансові результати. І 9 місяців – не виняток. Щоправда, форм цих звітів декілька, тому аби розібратися скористаємося таблицею нижче.  

Увага: фінансова звітність за 9 місяців складається зі скороченого комплекту – лише баланс і звіт про фінансові результати (виняток – МСФЗ-звітність). 

ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ,

які використовуються для звітування за 9 місяців

звітувальники

форми звітності

основні нормативні документи

малі підприємства*

НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність».

представництва іноземних суб’єктів господарювання

великі та середні підприємства*

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма 1);
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форм 2)

абз. 2 п. 1 розділу ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», абз. 15 п. 2 Порядку № 419

підприємства, які використовують МСФЗ (незалежно від типу)**

 • мінімальні компоненти проміжного фінансового звіту у вигляді стислих форм фінансових звітів та деяких приміток (п. 8 МСБО 34);
 • повний комплект фінансової звітності з дотриманням вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності» (п. 5, п. 9 МСБО 34)

МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік

* усі критерії у п. 2 ст. 2 Закону про бухоблік. Тип підприємства змінюється лише, якщо протягом 2-х років підряд критерії не дотримуються;

** така звітність подається у електронному XBRL-форматі до Центру збору фінансової звітності (ЦЗФЗ), оперативне управління яким здійснює НКЦПФР не пізніше 30-го числа наступного за кварталом місяця (абз. 7 п. 2 Порядку № 419, абз. 2 п. 5 Порядку № 419)

 

Платники податку на прибуток – квартальники подають ту ж фінансову звітність, яку зобов’язані подавати у звичайному порядку до Держстату. Ніяких вимог щодо додаткових форм фінансової звітності ПК не висуває. Це ж саме стосується й тих, хто звітує за МСФЗ.

Увага: використання спрощеної фінансової звітності не обов’язкове.

Додамо, що малі підприємства замість звітування за НП(С)БО 25 можуть обрати собі й форми НП(С)БО 1 (п. 2 розділу ІІ НП(С)БО 1). Однак навпаки робити не можна. Крім того, при обранні «повних» форм доведеться й дотримуватися всіх вимог, наприклад нараховувати забезпечення (резерв) відпускних, а також і річну фінансову звітність подавати теж повноформатну.

На що звернути увагу при поданні фінансової звітності за 9 місяців

Ніяких змін до НП(С)БО впродовж ІІІ кварталу 2023 року не сталося, тому звітування в усьому аналогічне такому за перше півріччя 2023 року та І квартал 2023 року. Зверніть увагу лише на загальні правила двох фінансових звітів, що подаються:

 • баланс має відображати дані на кінець звітного періоду. У даному разі це 30.09.2023;
 • звіт про фінансові результати має містити накопичені відомості про доходи та витрати підприємства з січня по вересень 2023 року. Особливе значення він має для платників податку на прибуток – квартальників. Фінансовий результат до оподаткування ними використовується для складання податкової декларації з податку на прибуток за 9 місяців 2023 року.

Виправлення помилок за перше півріччя 2023 року

Подаючи фінансову звітність за 9 місяців уже можна виправляти помилки з фінансової звітності за І квартал та перше півріччя 2023, якщо вони були виявлені. При цьому коригувати сальдо нерозподіленого прибутку не потрібно, так як такий механізм виправлення помилок застосовується лише щодо річної фінансової звітності (п. 4 НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»). У даному разі можна обійтися наведенням одразу правильних даних у фінансової звітності за 9 місяців з розкриттям у примітках суті помилки з порівняльною інформацією (п. 5 НП(С)БО 6).

Складніше у даному питанні платникам податку на прибуток, так як може знадобитися виправлення помилки ще й у декларації, якщо помилка зачепила фінансовий результат.

Увага: у фінансовій звітності за 9 місяців можна виправити помилки фінансової звітності за перше півріччя.  

Чи треба складати консолідовану фінансову звітність за 9 місяців

Вимоги складати консолідовану фінансову звітність за 9 місяців чи інші проміжні періоди у Порядку № 419 немає. Це може бути визначене лише внутрішньою обліковою політикою групи. У такому разі така звітність стає для внутрішнього користування.

Крім того, у певних консолідованих групах підприємств звітний період може бути іншим, аніж квартал, тому вони таке питання вирішують на внутрішньому рівні.

Відповідальність за неподання фінансової звітності за 9 місяців

За неподачу фінансової звітності до Держстату – будь-якої, квартальної чи річної – може бути накладений адмінштраф від 170 до 255 грн (ст. 1863 КУпАП). При неподачі ж звітності до ДПС – штраф аналогічний за неподачу декларації з податку на прибуток, зокрема 340 грн за перше неподання, а повторне – 1020 грн (п. 120.1 ПК, також роз’яснення ГУ ДПС у Дніпропетровській області).

За неподання проміжної фінансової звітності за МСФЗ (на основі таксономії) відповідальність більша, так як є штрафи на посадових осіб від 17000 до 34000 грн (ст. 16316 КУпАП). Однак у період дії воєнного стану, а також протягом 3-х місяців після його завершення не застосовується адміністративна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання зокрема фінансових звітів (пп. «2» пп. 1 Закону «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 № 2115-IX).зміст

Запрошуємо 13 грудня на безплатний вебінар! З'ясуємо, для кого мораторій на податкові перевірки скасували, а для кого - ні. Підкажемо, як уникнути фінансових ризиків
Центральна частина статичний блок 2