Страховий стаж для виходу на пенсію

UA RU
Автор

ЯНЧЕНКО Ольга

незалежний експерт, м. Київ
Автор

Бондаренко Ольга

незалежний експерт із трудового законодавства, Слов'янськ
У статті експерт розкаже все про страховий стаж для виходу на пенсію. Зручні таблиці допоможуть, коли постали перед потребою, як визначити страховий стаж для пенсії

Розрахунок зарплати, звітність, перевірки

Страховий і трудовий стаж — це різні поняття. Поняття «страховий стаж» ввели в дію з 01.01.2004 Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (даліЗакон № 1058).

Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закону № 1058).

Мінімальний внесок з січня по грудень 2023 року — 1474 грн (6700 грн × 22%).

Тобто, наявність страхового стажу прямо пов’язаний зі сплатою ЄСВ. Із 01.01.2004 до страхового стажу зараховують лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам.

Страховий стаж, набутий до 01.01.2004, підтверджує трудова книжка та документи, визначені постановою КМУ від 12.08.1993 № 637.

Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію

У 2023 році мінімальний страховий стаж для жінок і чоловіків становить 30 років. Надалі необхідна тривалість стажу зростатиме на один рік, поки 2028-го не досягне 35 років.

Для того, щоб у 2023 році стати пенсіонером у 60 років, потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу. Окрім того, 2023 року зможуть піти на пенсію 63-річні українці зі стажем від 20-ти до 30 років, а також 65-річні, які мають стаж від 15-ти до 20 років.

Якщо у 2023 році досягнете пенсійного віку 60 років, але не матимете необхідного страхового стажу тривалістю 30 років, то пенсію їй призначать по досягненню 63-х років. При цьому законодавчі вимоги до стажу будуть такі: від 20-ти років до 30-ти.

Якщо і в 63 роки зазначеного стажу (від 20 до 30 років) не набереться, пенсію призначать у 65 років, але за умови наявності страхового стажу від 15 до 20 років (п. 4 ст. 26 Закону № 1058).

Скільки страхового стажу потрібно мати для виходу на пенсію починаючи з 2023 року по 2028 рік

Період виходу на пенсію

Вік особи

60 років

63 роки

65 років

з 01.01.2023 по 31.12.2023

не менше 30 років

від 20 до 30 років

від 15 до 20 років

з 01.01.2024 по 31.12.2024

не менше 31 року

від 21 до 31 року

від 15 до 21 років

з 01.01.2025 по 31.12.2025

не менше 32 років

від 22 до 32 років

від 15 до 22 років

з 01.01.2026 по 31.12.2026

не менше 33 років

від 23 до 33 років

від 15 до 23 років

з 01.01.2027 по 31.12.2027

не менше 34 років

від 24 до 34 років

від 15 до 24 років

починаючи з 01.01.2028

не менше 35 років

від 25 до 35 років

від 15 до 25 років

 

Розрахунок страхового стажу для призначення пенсії

Із 01.01.2004 страховий стаж для призначення пенсії обчислюють на підставі Закону № 1058.

Обчислюють страховий стаж в місяцях. Неповний місяць роботи зараховують до страхового стажу як повний тільки, якщо сума сплачених за цей місяць страхових внесків не менша за мінімальний страховий внесок.

Якщо ж сума сплачених за місяць страхових внесків менша за мінімальний страховий внесок, цей період зараховують до страхового стажу як повний місяць тільки за умови, що здійснено відповідну доплату до суми страхових внесків так, щоб загальна сума сплачених коштів за місяць становила не менше мінімального страхового внеску.

Якщо доплати не було, страховий стаж визначають пропорційно сплаченим внескам за формулою:

ТП = Св / В, де:

де ТП — тривалість періоду, що зараховують до страхового стажу та визначають у місяцях;

Св — сума ЄСВ, сплаченого за відповідний місяць;

В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

Періоди роботи після призначення пенсії зараховують до страхового стажу на загальних підставах.

Готуєте документи для призначення пенсії і хочете підрахувати страховий стаж, у цьому допоможе таблиця:

Періоди трудової та іншої діяльності

Як зараховують

до 01.01.2004

після 01.01.2004

Робота за трудовим договором

на підставі записів у трудовій книжці. У випадку відсутності трудової книжки, а також якщо у трудовій книжці немає необхідних записів, записи неправильні або записані неточні дані про періоди роботи для підтвердження трудового стажу приймають інші документи, видані за місцем роботи або архівними установами

за даними персоніфікованого обліку виходячи з суми сплачених внесків

Військова служба

на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин та установ Міноборони, довідок архівних та військово-лікувальних установ

за даними персоніфікованого обліку

Робота за ЦПД

за умови сплати страхових внесків (на підставі відповідного договору та інших документів, що підтверджують період роботи та сплату страхових внесків)

за даними персоніфікованого обліку виходячи з суми сплачених внесків

Робота ув’язнених

на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки щодо сплати страхових внесків до ПФУ

за даними персоніфікованого обліку виходячи з суми сплачених внесків

Період отримання допомоги по безробіттю

за записами у трудовій книжці, внесеними державною службою зайнятості або на підставі довідки служби зайнятості про період отримання допомоги по безробіттю

на підставі записів у трудовій книжці, довідки служби зайнятості, а починаючи з 01.01.2010 — за даними персоніфікованого обліку

Підприємницька діяльність

наявності довідки ПФУ про сплату страхових внесків, а з 01.07.2000 — підтверджують даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Період здійснення фізособою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 підтверджують:

 • спеціальним торговим патентом;
 • свідоцтвом про сплату єдиного податку;
 • патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян;
 • довідкою про сплату страхових внесків

за даними персоніфікованого обліку виходячи з суми сплачених внесків за встановленою формулою

Навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах

лише період з денною формою навчання і підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоду навчання

не зараховують до страхового стажу

Робота на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв

до 01.01.1965 зараховують до стажу роботи, незалежно від кількості відпрацьованих трудоднів;

після 01.01.1965, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин встановленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, зараховують за фактичною тривалістю (загальну кількість вихододнів ділять на 25,4)

за даними персоніфікованого обліку, зважаючи на суми сплачених внесків

Догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом І групи, престарілою особою, котра потребує постійного догляду (за висновком МСЕК) або особою, що досягла 80 років, якщо такий догляд здійснює непрацююча працездатна людина

на підставі акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду та документів, що засвідчують інвалідність (для осіб з  інвалідністю I групи і дітей з інвалідністю та вік (для престарілих і дітей з інвалідністю)

одному з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично доглядають за дитиною з інвалідністю;

працездатним особам, які не працюють і доглядають за особою з інвалідністю І групи або за престарілим, який за висновком МСЕК потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

за даними трудової книжки

з 01.01.2004 по 30.06.2013 включно (підтверджується свідоцтвом про народження дитини, наказом про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, довідкою з реєстру застрахованих осіб);

після 01.07.2013 період перебування в такій відпустці зараховують до страхового стажу для визначення розміру пенсії за даними системи персоніфікованого обліку, оскільки саме з цієї дати вони є застрахованими особами

Догляд за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку

на підставі:

 • даних трудової книжки — громадянам, що працюють;
 • свідоцтва про народження дитини або виписки із паспорта (у разі смерті дитини — свідоцтва про смерть);
 • документів про те, що до досягнення дитиною 3-річного віку мати не працювала, — матерям, що не працюють

за даними персоніфікованого обліку

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

на підставі трудової книжки

не зараховують

Інвалідність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або через профзахворювання

зараховують до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи зі шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах

З 10.06.2021 при обчисленні страхового стажу за період з 01.07.2000 по 01.01.2004 окрім трудової книжки та інших підтверджувальних документів враховуються дані, що включені до державного реєстру застрахованих осіб.

Чи можна докупити страховий стаж для пенсії 

Якщо страхового стажу бракує, може його докупити шляхом добровільної участі в системі загальнообов’язкового соціального страхування.

Щоб укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування (далі — Договір):

1. Зверніться до податкової за місцем проживання.

2. Надайте такі документи:

 • заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або про одноразову сплату в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • виписку із системи персоніфікованого обліку (ОК-5);
 • копію документу, який засвідчує особу.

Після перевірки викладених у заяві відомостей, у строк не пізніше ніж 30 к. д. із дня її отримання, укладають Договір за обраним видом.

При оформленні договору можна набувати необхідного страхового стажу — це страхування на майбутні періоди. Уклавши Договір, зобов’язані щомісяця сплачувати внески, оскільки страховий стаж обчислюють в місяцях. Розміри платежів обумовлюють у договорі, але їх величина повинна бути не менше 22% від мінімальної заробітної плати (мінімальний страховий внесок із січня по грудень 2023 року — 1474 грн (6700 грн × 22%).

При укладанні договору на одноразову сплату, можете одноразово сплатити ЄСВ за попередні періоди, в яких не підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сума сплаченого ЄСВ за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2.

З 01.01.2023 мінімальний страховий внесок за один місяць для одноразової сплати за попередні періоди складає 2948 грн (1474 грн×2). Самостійно визначаєте період, за який бажаєте сплатити страхові внески. Вартість одного року страхового стажу становить 35 376 грн.

Увага: за час, коли скористалися пільгою та не сплачували ЄСВ, стаж купити неможливо. Стаж можна докупити лише за періоди після 01.01.2004.

Інформація про страховий стаж: як перевірити

Перевірити інформацію страховий стаж можна на вебпорталі е-послуг ПФУ.

Зайти на вебпортал е-послуг ПФУ можна двома способами. Перший спосіб — за допомогою логіна і пароля, другий — за допомогою власного цифрового підпису.

В особистому кабінеті зареєстрованого користувача вебпорталу у вкладці «Мій страховий стаж» знайдете інформацію про:

 • загальний трудовий стаж починаючи з 2004 року;
 • кількість днів роботи по всіх роках та місяцях роботи особи, за які страхувальник сплатив страхові внески.

страховий стаж для пенсії таблиця

Якщо виявили некоректні відомості в обліковій картці, заповніть в Особистому кабінеті застрахованої особи «Анкету для зміни даних в реєстрі застрахованих осіб» (вона міститься в меню ліворуч) та прикріпіть до неї перелік сканованих документів, що підтверджують внесення/зміни/уточнення даних.

Електронна трудова книжка

Швидко визначити страховий стаж дозволяє електронна трудова книжка. Починаючи з 2004 року записи в електронну трудову внесені автоматично згідно даних персоніфікації. За попередні періоди інформація додається на підставі сканованих копій документів, що завантажуються через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Щоб скористатися сервісом, в Особистому кабінеті на порталі ПФУ виберіть вкладку «Електронна трудова книжка» та перевірте актуальність інформації. Якщо наявні не всі періоди працевлаштування, в розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть пункт «Відомості про трудові відносини». Заповніть загальні дані та завантажте копію трудової книжки. Додайте свідоцтва про народження дітей, диплом, військовий квиток та інші документи, що підтвердять набуття стажу. Підпишіть за допомогою цифрового підпису та надішліть до ПФУ.

Співробітники ПФУ оцифрують документи і через декілька днів в особовому кабінеті буде відображений загальний страховий стаж, що буде враховуватися для призначення пенсії. Відомості про стаж оновлюються щокварталу після подання роботодавцем Податкового розрахунку.

Пенсія онлайн: як оформити

Для майбутніх пенсіонерів працює сервіс ПФУ «Автоматичне призначення пенсії».

Необхідну для призначення пенсії інформацію можна подати завчасно. Для цього:

 • авторизуйтесь на веб-порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі — КЕП);
 • заповніть анкету-заяву (зокрема інформацію про себе, дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення);
 • прикріпіть скановані копії документів (обов’язкові та ті, які вважаєте за необхідне надати для підтвердження права на доплати та пільги);
 • підпишіть анкету-заяву КЕП;
 • надішліть анкету-заяву до органу ПФУ.

Надану інформацію перевірять та при досягненні пенсійного віку отримаєте СМС-повідомлення або повідомлення в особистому кабінеті про:

 • призначення пенсії,
 • дату, з якої її призначено,
 • розмір призначеної пенсії.

Особисто звертатись до ПФУ не потрібно.

Пенсія буде призначена автоматично при досягненні пенсійного віку.зміст

Запрошуємо 13 грудня на безплатний вебінар! З'ясуємо, для кого мораторій на податкові перевірки скасували, а для кого - ні. Підкажемо, як уникнути фінансових ризиків
Центральна частина статичний блок 2