Оптимізація податків 2024

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Оптимізація податків на підприємстві може допомогти цілком легальними засобами зекономити кошти підприємства на сплаті податків, зборів та ЄСВ. Про поширені методи оптимізації оподаткування ПДВ, податку на прибуток та зарплатних податків – у консультації

Що таке оптимізація податків

Оптимізація податків – це дії, що спрямовані на зменшення суми податків, зборів, внесків, обов’язкових платежів при такому ж чи навіть меншому рівні доходу (прибутку). Як наслідок, коли суб’єкт господарювання отримує фактично такі ж вигоди від бізнесу чи навіть більше, то сплачує менше обов’язкових платежів державі. Дії щодо податкової оптимізації можуть стосуватися:

 • загальної організації бізнесу;
 • вибору дозволених системи та умов оподаткування;
 • облікової політики;
 • юридичного оформлення окремих господарських операцій.

Національна сертифікація бухгалтерів — 2024

Чи законна оптимізація податків

Так, якщо дії щодо податкової оптимізації (методи оптимізації), які використовуються суб’єктом господарювання, його власниками законні. Законні – це означає, що такі варіанти дій та оформлення операцій:

 • передбачені чинним податковим законодавством, яким є Податковий кодекс України (ПК), деякі накази Мінфіну;
 • передбачені Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) або Міжнародними стандартами фінансовими звітності (МСФЗ) – у залежності від того, які з них використовуються підприємством;
 • відповідають іншому законодавству, зокрема Господарського кодексу України (ГК) та Цивільного кодексу України (ЦК);
 • операції мають ділову мету, тобто економічну вигоду та/або економічне обґрунтування для підприємства, та не здійснюються лише з метою зменшення податкового навантаження. Це один із принципів, дотримання якого перевіряють під час податкової перевірки. Якщо принцип порушити, операцію можуть визнати фіктивною з нарахуванням втрачених державою податків.

Однак оптимізація може бути й інша – «креативна» (фіктивні, товаронезабезпечені операції, ланцюжки постачань через «фірми-одноденки» тощо). Тобто вчинення таких дій, що суперечать ПК, підпадають під Кодексу законів про адміністративні правопорушення (КпАП) чи Кримінального кодексу України (КК), порушують трудове законодавство (Кодекс законів про працю, КЗпП). «Креативну» оптимізацію залишено за межами даного огляду, який містить лише легальні методи.

Принципи оптимізації податків

Перший і головний принцип щодо оптимізації – ефект від оптимізації має бути більшим за супутні витрати (втрати) ресурсів, які пов’язані з оптимізаційними діями платника податку. Інакше, це не буде оптимізацією. Мета оптимізації – підвищити ефективність бізнесу, а не просто сплатити менше податків. Маються на увазі супутні витрати (втрати):

 • грошових ресурсів. Наприклад, зменшивши податок на землю чи ЄСВ підприємство матиме меншими витрати, але тоді буде й більший прибуток та відповідно більшим податок на прибуток. У такому разі виграш за іншими податками, платежами має бути більшим, ніж втрати з податку на прибуток. Крім того, може потребувати додаткових витрат на юридичні та бухгалтерські консультації;
 • часу. Певні реорганізації, подрібнення бізнесу заберуть час керівників і власників бізнесу. Збільшення й розгалуження структури підвищує витрати на управління, може збільшити загальний штат працівників і витрати на оплату їхньої праці;
 • ділової репутації та податкової історії. Часті зміни можуть відштовхувати й деяких постійних партнерів, якщо вони можуть здатися для них сумнівними. Крім того, ще є позитивна податкова історія, яка впливає на реєстрацію податкових накладних та задіяна в алгоритмах блокування податкових накладних.

Другий принцип – індивідуальність оптимізації податків. Кожний бізнес унікальний. У разі використання кожного методу (способу) оптимізації слід враховувати індивідуальні особливості платника податку, а саме:

 • увесь спектр (види) його операцій;
 • загальні обсяги бізнесу та розміри окремих операцій;
 • види податків, які сплачуються;
 • інший бізнес власників, якщо такий є;
 • майбутні плани розвитку бізнесу;
 • наявних контрагентів, їхні системи оподаткування;
 • морально-етичні позиції власника та його партнерів;
 • специфіку галузевого законодавства.

У цьому огляді ми описуємо більш універсальні методи (способи) оптимізації. Однак дослідження індивідуальних особливостей бізнесу може проявити зовсім унікальні методи оптимізації, які підходять виключно до цього бізнесу.

Третій принцип – легальність. Варто вдаватися лише до законних методів (способів), оскільки незаконні можуть спричинити значно більші втрати у перспективі.

Розглянемо далі методи (способи) оптимізації за видами податків.

Оптимізація податку на додану вартість (ПДВ)

Розглянемо методи податкової оптимізації для ПДВ. Щодо бюджетного відшкодування, то маються на увазі суто легальні дії – розширення збуту підприємства, здійснення реальних, товарозабезпечених поставок нерезидентам у митному режимі експорту (реекспорту).

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПДВ

Плюси (переваги)

Мінуси (проблеми, зауваження)

1. Перетворення в єдинника-неплатника ПДВ
(перехід на групу 3 спрощеної системи зі ставкою 5% – неплатник ПДВ)

перехід на єдиний податок розширює ліміт річного доходу, який дозволяє бути неплатником ПДВ: за загальних умов це всього лише 1 млн грн*, а група 3 єдиного податку має ліміт значно більший – 1167 мінімальних зарплат на 1 січня (на 2024 рік – 8 285 700 грн)**

 • статус неплатника ПДВ відштовхує тих контрагентів, яким треба податковий кредит з ПДВ, так як вони є платниками податку;
 • єдинником групи 3 може стати не кожний – є обмеження за видами діяльності, заборона бартерних операцій, векселів, інших негрошових операцій**

2. Створення умов для бюджетного відшкодування ПДВ
(постачання товарів, робіт, послуг за ставкою ПДВ 0% нерезидентам)

постачання нерезидентам і отримання бюджетного відшкодування ПДВ, якщо податковий кредит перевищить податкове зобов’язання

 • отримання бюджетного відшкодування може мати труднощі, податківці можуть «тиснути» не подавати на бюджетне відшкодування;
 • не всі можуть знайти напрями бізнесу для експорту та нерезидентів-покупців, супровід експорту – це теж додаткові витрати

3. Заміна юридичного оформлення відносин між контрагентами на споріднені
(оренда → позичка; купівля-продаж товарів → комісійна торгівля; купівля-продаж сировини → послуги з переробки давальницької сировини тощо)

 • давальницька сировина, товари на комісії – у такий спосіб, наприклад, можна уникнути ПДВ при передачі товару на зберігання, так як отримувач товару не купує його, а лише зберігає для подальшої обробки на замовлення чи продажу (наприклад, роз’яснення ДПС щодо давальницької сировини);
 • позичка (не плутаємо з позикою) – операція з передачі платником ПДВ товарів та ОЗ за договором позички, який передбачає їхнє подальше повернення, не вважається постачанням товарів/послуг та не є об'єктом оподаткування ПДВ (є роз’яснення ГУ ДПС у Запорізькій області)

податківці в ході перевірки можуть перекваліфікувати укладений договір на договір купівлі-продажу чи договір оренди, якщо у тексті укладених договір знайдуть певні порушення або доведуть, що фактичний зміст операцій був іншим

* впродовж останніх 12 календарних місяців, дохід сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ) – умова обов’язкової реєстрації платником ПДВ, що діє для загальника (див. роз’яснення ГУ ДПС у Запорізькій області);

** читайте детальніше у матеріалі Спрощена система оподаткування: переваги та недоліки

Оптимізація податку на прибуток

Методи податкової оптимізації для загальної системи оподаткування – платників податку на прибуток наведено у таблиці нижче.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Плюси (переваги)

Мінуси (проблеми, зауваження)

1. Зміна загальної системи оподаткування на спрощену
(перехід на єдиний податок – група 3 з ставками 3% (платник ПДВ) або 5% (неплатник ПДВ))

менша ставка податку (3% або 5% єдиного податку проти 18% податку на прибуток)

 • єдинником групи 3 може стати не кожний – є обмеження за видами діяльності, заборона бартерних операцій1. Щодо групи 4 єдиного податку – це лише сільськогосподарські виробники;
 • єдиний податок сплачується з доходу, тобто витрати не зменшують об’єкт оподаткування. Для збиткових підприємств або таких, що мають значні витрати спрощена система може бути не вигідною

2. Зміна організації бізнесу, його подрібнення

2.1. Використання ФОП-єдинників – група 2 або група 3

частину бізнесу можна вести через зареєстрованих ФОП, за рахунок цього можна мати такі оптимізаційні наслідки:

 • менші податки. Єдиний податок групи 3 складає 3% від доходу (платник ПДВ) та 5% від доходу (неплатник ПДВ). Щодо групи 2 єдиного податку, то взагалі ставка фіксована та складає 20% мінімальної зарплати на 1 січня (у 2024 році – 1420 грн);
 • підприємцям не треба вести військовий облік. Наймати працівників краще через ФОП, так як для ФОП немає обов’язку вести військовий облік2
 • зменшення обсягів сплаченого ЄСВ позначається на податковій історії платника податку, що може збільшити ймовірність блокування податкової накладної;
 • можна «заробити» штраф за приховування трудових відносин від Держпраці, якщо договори й акти будуть не належним чином оформлені й допускати елементи, які мають лише трудові відносини (відпустки, добові і т.п.);
 • зменшуються витрати, в першу чергу, за рахунок ЄСВ, а отже, зростає прибуток і податок на прибуток

2.2. Використання трансфертного ціноутворення між пов’язаними сторонами

 • якщо власник має кілька підприємств, які взаємодіють між собою, то шляхом встановлення потрібних цін за операціями між такими підприємствами можна «перерозподіляти» прибуток між ними (так званий «трансфер» прибутку), перетворюючи навіть деякі з підприємств групи на збиткові

у податківців існує інструменти:

 • «звичайних цін» і вони можуть донарахувати податкові зобов’язання, якщо реалізація була за цінами, які суттєво нижчі за звичайні;
 • контрольованих операцій (з нерезидентами) і донарахування податку, якщо не дотримується принцип «витягнутої руки», тобто операція відбувається за цінами, які суттєво відрізняються від звичайних умов;
 • зростають витрати на утримання всієї такої розгалуженої структури

2.3. Подрібнення бізнесу на кілька підприємств різних систем оподаткування, проведення окремих операцій через «своїх» ФОП

можливість вкластися в річні податкові ліміти, які забезпечують певні вигідні системи чи умови оподаткування, наприклад:

 • 40 млн грн платника податку на прибуток, який не застосовує податкові різниці та здійснює облік доходів і витрат лише за правилами НП(С)БО/МСФЗ;
 • 1167 мінімальних зарплат на 1 січня (на 2024 рік – 8 285 700 грн) – ліміт єдинника групи 3;
 • 1 млн грн  – для нереєстрації платником ПДВ
 • зростають витрати на утримання всієї такої розгалуженої структури

3. Заміна юридичного оформлення відносин між контрагентами на споріднені

Наприклад, оформлення безоплатної передачі активів, безповоротної фінансової допомоги від засновників як додаткових внесків – понад розмір статутного капіталу. Тоді для отримувача додаткові внески не є доходом3 та обліковуються за субрахунком 422 «Інший вкладений капітал» (внески від засновників, які не збільшують розмір статутного капіталу)

даний метод працює лише щодо внесків від засновників (власників) такого підприємства

4. Особливі умови оподаткування «Дія Сіті»4

За особливими умовами «Дія Сіті»:

 • використовується менша ставка податку на прибуток – 9% (замість звичайної 18%);
 • об’єкт (база) оподаткування визначається за особливими правилами, коли оподатковується не сам прибуток, а виведення капіталу.

База оподаткування зокрема включає (пп. 135.2.1 ПК):

 • дивіденди, які виплачуються на користь власника корпоративних прав;
 • кошти та/або вартість майна, яке повертаються власнику корпоративних прав

підходить далеко не для всіх, є визначені види діяльності5, серед яких зокрема:

 • комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації;
 • освітня діяльність у галузі інформаційних технологій, у тому числі надання вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти за такими спеціальностями як комп’ютерні науки;
 • оброблення даних і пов’язана із цим діяльність

1 – читайте детальніше у матеріалі Спрощена система оподаткування: переваги та недоліки;

2 – див. п. 1 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який затверджений постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487;

3 – за визначенням поняття «дохід» з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» зростання капіталу за рахунок внесків власників не вважається доходом. Тобто подарунок від третьої особи – це дохід, подарунок від власника – це зростання капіталу без визнання доходу;

4 – «Дія Сіті» – це особливі умови оподаткування податком на прибуток. Правила оподаткування «Дія Сіті» містять пп. 134.1.8 ПК, п. 135.2 ПК, пп. 141.91.1. ПК, п. 136.8 ПК;

5 – види діяльності визначені у частині 4 статті 5 Закону «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 № 1667-IX (даліЗакон № 1667)

Окрім організаційних методів оптимізації, для платників податку на прибуток ще можуть бути застосовані суто «бухгалтерські» методи – через зміну елементів облікової політики та/або облікових оцінок. Справа в тому, що облікові стандарти (НП(С)БО, МСФЗ) передбачають різні методи (підходи) до обліку тих чи тих операцій та активів, які мають різний вплив на фінансовий результат підприємства. Отже, цим можна користуватися.

Слід розуміти, що «бухгалтерські» методи не забезпечують «реальне» зменшення податку на прибуток. Вони дозволяють лише перенести у часі його нарахування. Наприклад, прискорена амортизація дасть змогу списати більшу частину вартості ОЗ у перші роки експлуатації, хоча загальна сума витрат за весь період експлуатації буде однакова за будь-якого методу амортизації. Виходить, що «бухгалтерські» методи оптимізації – це методи відстрочення у часі сплати податку на прибуток, а не його загальна мінімізація. Однак таке відстрочення у часі теж вигідне, оскільки грошові потоки майбутнього коштують менше, ніж гроші теперішні.

«БУХГАЛТЕРСЬКІ» МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ (ВІДСТРОЧЕННЯ) ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Плюси (переваги)

Мінуси (проблеми, зауваження)

1. Нарахування витрат на створення резервів і забезпечень
(п. 7, п. 8 НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», п. 4, п. 12 НП(С)БО 11 «Зобов’язання»)

типовими резервами і забезпеченнями є:

 • резерв сумнівних боргів;
 • забезпечення виплати відпусток працівникам;
 • виконання гарантійних зобов’язань;
 • виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів
 • створення резервів і забезпечень має бути економічно обґрунтованим, розміри відрахувань до резервів мають бути підтверджені відповідними фінансовими розрахунками;
 • є вимоги щодо перегляду резервів і забезпечень на дату балансу*. Податківці навіть наполягають на тому, що перегляд має бути на кожну дату балансу, а якщо відсутня ймовірність погашення майбутніх зобов’язань, сума нарахованого забезпечення підлягає сторнуванню**

2. Прискорена амортизація основних засобів (ОЗ)
(прискорені методи амортизації – зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного методу; використання мінімальних строків корисного використання, п. 26 НП(С)БО 7 «Основні засоби», п. 43 підрозд. 4 прикінцевих положень ПКУ)

збільшення витрат на амортизацію (знос) в перші роки використання об’єкта ОЗ у порівнянні з прямолінійним методом амортизації, який зазвичай використовується

загальна сума амортизації за весь період експлуатації не змінюється

3. «Нульова» ліквідаційна вартість ОЗ
(п. 4, п. 25 НП(С)БО 7)

збільшення вартості ОЗ, яка амортизується

як правило, ліквідаційна вартість складає незначну частину вартості ОЗ та у більшості підприємств відсутня з самого початку

4. Визнання зменшення корисності ОЗ
(НП(С)БО 28 «Зменшення корисності активів», п. 31 НП(С)БО 7)

можливість визнання витрат, якщо змінилися очікування від використання ОЗ, наприклад, якщо ОЗ морально застарів

обґрунтування зменшення корисності – слід проводити розрахунок дисконтування грошових потоків

5. Збільшення вартісної межі розділення ОЗ та малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА), а також метод амортизації 100% для МНМА
(пп. 5.2.7 НП(С)БО 7, пп. 14.1.138 ПК)

більше об’єктів можна відносити до складу МНМА, за якими одразу на всю їхню вартість (100%) нараховувати амортизацію (знос)

підходить більше для малодоходників – вони можуть встановити будь-яку межу, навіть більше за «податкову» 20000 грн (пп. 14.1.138 ПК)

6. Оформлення поточного ремонту замість поліпшення (модернізації)

Витрати на поточний ремонт як такі, що здійснюються для підтримання об’єкта ОЗ в робочому стані, включаються до складу поточних витрат періоду. Натомість витрати на поліпшення спершу входять до первісної вартості ОЗ, а вже потім – впродовж кількох років до поточних витрат через амортизацію ОЗ, що відтермінує визнання витрат на кілька років експлуатації ОЗ. Грань між поточним ремонтом і поліпшенням часто є умовною

не завжди підходить – може бути складно обґрунтувати, що це не поліпшення, а витрати на підтримання ОЗ в робочому стані

6. Уцінка запасів
(п. 39 НП(С)БО 9 «Запаси»)

якщо чиста реалізаційна вартість запасів стала меншою за їхню первісну вартість, то запаси можна уцінити до чистої реалізаційної вартості

 

підходить лише, якщо підприємство має застарілі або зіпсовані запаси

* див. п. 8 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, яке затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879;

**Методика проведення перевірки достовірності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток, яка затверджена наказом ДПС від 09.06.2023 № 445

Оптимізація зарплатних обов’язкових платежів (ЄСВ)

Методи податкової оптимізації для зарплатних платежів наводимо у таблиці. Акцент ми зробили саме на єдиному соціальному внеску (ЄСВ), адже саме він належить до витрат підприємства та є найбільшим із зарплатних обов’язкових платежів. Щодо ПДФО та військового збору (ВЗ), то джерелом його утримання є доходи працівника, а тому в їхній оптимізації зацікавлений більше сам працівник, ніж суб’єкт господарювання (роботодавець).

Увага: ЄСВ – це не податок, а обов’язковий страховий платіж. Однак його адмініструванням займається ДПС.

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАРПЛАТНИХ ПОДАТКІВ

Плюси (переваги)

Мінуси (проблеми, зауваження)

1. ФОП-оптимізація
(використання замість найманих працівників осіб, які надають послуги або виконують роботи як ФОП)

досягається економія за рахунок ЄСВ – сплата ЄСВ 22% від фонду оплати праці перекладається на самих ФОП, які його можуть сплачувати лише від мінімальної зарплати, а не всієї зарплати або взагалі не платити впродовж воєнного стану та 12 місяців після його завершення

погіршення податкової історії платника податків, можливе накладання штрафів за приховування трудових відносин

2. Заміна зарплати на інші виплати
(замість зарплати працівнику можна видати грошову матеріальну допомогу, подарунок у натуральній формі, дивіденди)

досягається економія на ЄСВ – 22% від фонду зарплати

такі альтернативні виплати працівникам теж мають своє оподаткування та мають бути належно документально оформлені

3. Використання «Дія Сіті».
(наймані працівники стають фахівцями «Дія Сіті»*)

оподаткування доходів фахівців «Дія Сіті»:

 • сплачується мінімальний ЄСВ, тобто 22 % від мінімальної зарплати (у квітні-грудні 2024 – 1760 грн), а не зі всієї зарплати фахівця;
 • ПДФО 5 % (а не 18%) + ВЗ 1,5%

підходить не для всіх видів діяльності (перелік є у ч. 4 ст. 5 Закону № 1667)

* фахівець – працівник чи гіг-спеціаліст резидента «Дія Сіті» або фізособа (ФОП), яка залучена резидентом «Дія Сіті» на підставі іншого договору про виконання робіт (надання послуг) (ст. 1 Закону № 1667)зміст


Вебінар для бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді