Виправлення помилок у Додатку Д1 Податкового розрахунку

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Якщо виявили помилку в Додатку Д1 Податкового розрахунку, не поспішайте засмучуватися. Навчимо, як виправити, а також пояснимо на конкретних робочих ситуаціях. Беріть за основу наведені варіанти виправлення помилок і виправляйте свої, якщо раптом їх припустилися

Нові зарплатні показники та податкові правила 2024 року

У Додатку Д1 Податкового розрахунку відображайте персоналізовані дані щодо нарахування та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Зокрема, суми нарахованого доходу і ЄСВ, в т. ч. на різниці між мінімальною та фактичною базою.

Загалом для виправлення помилок і заповнення Додатка Д1 керуйтеся Порядком № 4.

Виокремимо три варіанти виправлення помилок у Податковому розрахунку:

 • через Податковий розрахунок «Звітний новий»;
 • Податковий розрахунок «Уточнюючий» — універсальний спосіб, що придатний для всіх ситуацій;
 • поточний Податковий розрахунок — він обмежується перерахунком зарплати, відображенням лікарняних і відпуск­них у зв’язку з уточненням робочого часу.

Розглянемо кожен варіант.

Подати Додаток Д1 «Звітний новий»

Коригувальний Податковий розрахунок «Звітний новий» подають до сплину кінцевого строку звітування.

У заголовній частині Додатка Д1 «Звітний новий» зазначайте: звітний рік, квартал і місяць, за який звітуєте.

Щоб замінити один помилковий рядок на інший, потрібно видалити помилкову інформацію та ввести правильну. У такому разі у першому рядку відповідної графи вказується «1» — рядок на видалення, а у другому «0» — рядок на введення.

Розглядаємо детально правила виправлення помилок через Д1 «Звітний новий».

Алгоритм виправлення помилок у Д1 через «Звітний новий»

Яка помилка

У який спосіб виправити*

Як діяти

Зайво ввели рядок (із помилкою чи без, але непотрібний)

«1»/«0»

Вилучіть помилковий рядок — повторіть усі дані, що були у Д1 типу «Звітний». У графі 25 поставте код ознаки «1», що означає вилучення рядка

Пропустили рядок із потрібними даними

«1»/«0»

Створіть новий рядок із потрібними даними, якого бракує в Д1 типу «Звітний». У графі 25 поставте код ознаки «0», що означає введення нового рядка

Рядок містить помилку — розрахункову або нерозрахункову

«1»/«0»

Створіть два рядки:

 • один — на вилучення. Повторіть у ньому всі дані, що були в помилковому рядку Д1 типу «Звітний». У графі 25 поставте код ознаки «1»;
 • другий — на включення. Заповніть рядок із правильними даними. У графі 25 поставте код ознаки «0».

Можлива й ситуація, коли замість одного рядка доведеться додати два чи більше нових

* У Додатку Д1 потрібно розрізняти розрахункові та нерозрахункові помилки. Однак для Додатка Д1 «Звітний новий» тип помилки значення не має

Подати Додаток Д1 «Уточнюючий»

Якщо треба виправити помилку після сплину кінцевого строку звітування, подайте Податковий розрахунок з типом «Уточнюючий».

У його заголовній частині зазначте: рік, квартал і місяць того періоду, який коригуєте.

У разі коригування в Додатку Д1 «Уточнюючий» способів коригування два — через коди ознак «1»/«0» у спеціальній коригувальній графі 25 та коди типів нарахувань (КТН) — «3»/«2». Зверніть увагу, що КТН «3» і «2» — це коригувальні коди. Їх проставляйте в ту саму графу 09, яку використовуєте й для інших ситуацій, а не лише для виправлення помилок.

Правила виправлення помилок через Д1 «Уточнюючий» дивіться у Таблиці 2. Наведені два способи виправлення помилок не рівноцінні, а залежать від типу помилок — розрахункові чи нерозрахункові. Кожен спосіб слугує для конкретного типу помилок.

Не можна застосувати водночас два способи виправлення помилок в одному Додатку Д1 «Уточнюючий», тобто і «1»/«0», і КТН «3»/«2». Це пов’язане, насамперед, із тим, що для способу КТН «3»/«2» знадобиться графа 09, а якщо там уже записаний КТН, наприклад, на ЄСВ-різницю («13»), то КТН «3» чи «2» не буде куди вписати. Тобто способом КТН «3»/«2» не можна замінити інший спосіб.

Навпаки, використовувати всюди лише коригування з ознаками у графі 25 «1» та «0» теж не вийде. Адже потрібні окремі дані для автоматичного заповнення підсумків коригування у Розділі І.

Окрім того, унікальність способу КТН «3»/«2» полягає в тому, що він дає змогу зменшити/збільшити лише суму доходу чи ЄСВ на потрібну цифру, не видаляючи для цього весь рядок, як це відбувається за способу «1»/«0» у Додатку Д1 «Звітний новий». Як наслідок, «накладку» розрахункових і нерозрахункових помилок виправляють у два етапи:

 • спершу коригують нерозрахункові помилки через коди ознак «1»/«0». Для цього сформуйте Податковий розрахунок із типом «Уточнюючий». При цьому власне число з помилкою (у доходах, ЄСВ, ЄСВ-різниці тощо) залишається без змін — коригуєте лише помилкові реквізити (ідентифікаційний код, кількість днів тощо);
 • потім коригують розрахункові/сумові помилки через КТН «3»/«2». Для цього сформуйте ще один Податковий розрахунок із типом «Уточнюючий», у якому виправте вже помилки у числах/сумах (пп. 7 п. 9 розд. V Порядку № 4).

Виходить, що для розв’язання ситуації «накладки» розрахункових і нерозрахункових помилок треба скласти не один, а два уточнюючих Податкових розрахунки зі своїм Додатком Д1 до кожного.

Виправити суми доходів минулих періодів через поточний Податковий розрахунок

Деякі помилки в Додатку Д1 можна виправити й без подання коригувального Податкового розрахунку типу «Уточнюючий» чи «Звітний новий». А саме: у поточному Податковому розрахунку відкоригуйте дані за минулі періоди. Однак це можливо лише за дотримання двох умов:

 • помилка розрахункова, тобто в сумі доходу та пов’язаного з ним ЄСВ;
 • виправлення є наслідком перерахунку зарплати за той місяць, коли працівник хворів або перебував у відпустці (абз. 50 п. 1 розд. IV Порядку № 4). Це стосується і сум відпускних, лікарняних і декретних.

Насправді це навіть не помилка бухгалтера, а вимушена ситуація, що виникає через відсутність усіх даних і документів у момент нарахування зарплати в минулому періоді. Наприклад, відсутність закритого лікарняного.

Так, якщо треба зменшити суми доходу та пов’язаного з ним ЄСВ, вносити від’ємні значення сум нарахованої зарплати / нарахованого доходу допускається лише в разі відображення:

 • сум перерахунку заробітку/доходу через уточнення кілько­сті відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, які були у попередніх звітних/податкових періодах;
 • сторнованих сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності і допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (абз. 50 п. 1 розд. IV Порядку № 4).

Якщо ж, навпаки, треба збільшити нараховані значення минулих звітних/податкових періодів через уточнення відпрацьованого робочого часу, суми донарахованої зарплати також включають до зарплати місяця, в якому здійснили такі донарахування (абз. 49 п. 1 розд. IV Порядку № 4). Тобто для збільшення таких доходів і ЄСВ теж можна скористатися поточним Податковим розрахунком.

Зазначимо, що виправити всі такі помилки, пов’язані з перерахунком зарплати у зв’язку з уточненням відпрацьованого робочого часу, можна й через Додаток Д1 «Уточнюючий» або «Звітний новий» із використанням описаних раніше способів «1»/«0» та КТН «3»/«2». Можливо, комусь так буде зручніше.

Правила виправлення помилок минулих періодів через поточний Податковий розрахунок дивіться у Таблиці нижче. Зауважимо, що зміни в Додатку Д1 вплинуть на розділ І Податкового розрахунку, оскільки в ньому наводять узагальнену інформацію щодо ЄСВ.

Вплив виправлень у додатку Д1 на розділ І Податкового розрахунку

Виправлення

Вплив на основну таблицю

Видалили рядок

Зі знаком «–» будуть відображені суми, на які зменшилися відповідні показники, наприклад, сума доходу чи нарахованого ЄСВ

Додали рядок

Зі знаком «+» будуть відображені суми, на які збільшилися відповідні показники, наприклад, сума доходу. Це також означатиме збільшення суми ЄСВ до сплати

Одні дані видалили, інші додали

Можливі два варіанти:

 • зі знаком «–», якщо сума вилучених/зменшених показників перевищує суму доданих;
 • зі знаком «+», якщо сума доданих/збільшених показників перевищує суму видалених

Чи можна виправити помилки у Податкових розрахунках, складених до 2021 року? Маємо на увазі помилки у Таблиці 6 колишнього Звіту з ЄСВ. Так, це можна зробити за чинною формою Податкового розрахунку. Щоб виправити помилку, складіть Податковий розрахунок із типом «Уточнюючий» і Додаток Д1 до нього. Далі все стандартно:

 • нерозрахункові помилки виправте у спосіб «1»/«0»;
 • розрахункові — у спосіб КТН «3»/«2».

У будь-якому разі Податковий розрахунок для виправлення минулих помилок подайте за формою, чинною на момент подання (пп. 9 п. 9 розд. V Порядку № 4).

Тепер покажемо на прикладах, як виправити помилки.

Приклад 1. Виправляємо помилку через «Звітний новий» — зайвий дохід

Після подання Податкового розрахунку і Додатка Д1 до нього за ІV квартал 2023 року виявили, що у грудні 2023 року показали дохід працівника, якого звільнили в минулому місяці, в сумі 8000 грн, а також ЄСВ на нього – 1760 грн.

Вид помилки – зайвий рядок. Це розрахункова помилка – вона впливає на дохід і ЄСВ у Податковому розрахунку. Отже, застосовуємо рядок на виключення даних з ознакою «1» у графі 25 (див. Додаток 1).

Виправлення помилок у Додатку Д1 Податкового розрахунку

СКАЧАТИ

Приклад 2. Виправляємо помилку через «Звітний новий» — пропущені дані щодо відпустки за власний рахунок

Після подання Податкового розрахунку і Додатка Д1 до нього за ІV квартал 2023 року виявили, що не показали працівницю, в якої була відпустка без збереження зарплати впродовж усього грудня 2023-го. Треба було показати кількість днів відпустки без збереження зарплати і кількість перебування у трудових відносинах без збереження — 31 календарний день (к. дн.).

Вид помилки — пропущений рядок. Це нерозрахункова помилка, оскільки не впливає на суми ані доходу, ані ЄСВ у Податковому розрахунку. Отже, застосовуємо рядок на введення даних з ознакою «0» у графі 25 (див. Додаток 2).

Виправлення помилок у Додатку Д1 Податкового розрахунку

СКАЧАТИ

Приклад 3. Виправляємо помилку через «Звітний новий» — об’єднали відпускні та зарплату в одному рядку

Після подання Податкового розрахунку і Додатка Д1 до нього за ІV квартал 2023 року виявили, що суму відпускних за грудень 2023-го 3000 грн показали не окремим рядком, а в сумі із зарплатою 7000 грн. Це помилка, адже за відпускними ще треба було поставити КТН «10» у графі 09, тому в одній сумі такі виплати не відображають.

Тут водночас рядок із помилкою та пропущений рядок. Ця помилка не впливає на загальну суму зарплати і ЄСВ. Зате впливає не лише на реквізит КТН, а й на суми різних видів доходу (зарплата/відпускні) під час формування даних з ЄСВ у базі Пенсійного фонду.

Дані за помилковим рядком треба замінити і додати новий рядок із сумою відпускних. Отже, в Додатку Д1 заповнюємо один рядок на вилучення і два рядки на введення даних:

 • перший (вилучення) — повторюємо дані помилкового рядка — 10 000 грн (зарплата +відпускні), а також ЄСВ за цим нарахуванням — 2200 грн (графа 20). Пишемо ознаку видалення «1» у графі 25;
 • другий (введення) — вводимо дані лише щодо зарплати 7000 грн у графах 16, 17 та ЄСВ за нею 1540 грн (графа 20). Пишемо ознаку додавання «0» у графі 25;
 • третій (введення) — вводимо дані щодо відпускних 3000 грн у графах 16, 17 та ЄСВ за ними 660 грн (графа 20). Ставимо КТН «10» у графі 09. Пишемо ознаку «0» у графі 25.

Реквізит щодо кількості к. дн. трудових відносин у графі 14 у рядку третьому не заповнюємо, оскільки в разі заповнення декількох рядків на одного працівника кількість днів трудових відносин зазначають лише один раз — у рядку із зарплатою. Перший рядок при цьому не рахується, адже він йде на вилучення (див. Додаток 3).

Виправлення помилок у Додатку Д1 Податкового розрахунку

СКАЧАТИ

Приклад 4. Виправляємо помилку через «Уточнюючий» — зайві дані про відпустку за свій рахунок

Після подання Податкового розрахунку і Додатка Д1 до нього за ІІ квартал 2024 року у грудні 2024-го виявили, що у червні 2024-го показали відпустку за свій рахунок за весь місяць (30 к. дн.) щодо працівника, який насправді звільнився у травні 2024 року.

Вид помилки — зайвий рядок. Це нерозрахункова помилка, оскільки не впливає на дохід і ЄСВ у Податковому розрахунку. Отже, заповнюємо рядок на вилучення даних з ознакою «1» у графі 25 (див. Додаток 4).

Виправлення помилок у Додатку Д1 Податкового розрахунку

СКАЧАТИ

Приклад 5. Виправляємо помилку через «Уточнюючий» — пропущені дані щодо відпустки за свій рахунок

Після подання Податкового розрахунку і Додатка Д1 до нього за ІІ квартал 2024 року у грудні 2024-го виявили, що не показали працівницю, яка перебувала у відпустці без збереження зарплати весь червень 2024 року. Треба було показати кількість днів відпустки без збереження зарплати і кількість перебування у трудових відносинах без збереження зарплати — 30 к. дн.

Вид помилки — пропущений рядок. Це нерозрахункова помилка, оскільки не впливає на суми ані доходу, ані ЄСВ у Податковому розрахунку. Отже, заповнюємо рядок на введення даних з ознакою «0» у графі 25. Від Прикладу 2 ситуація відрізняється лише типом Додатка Д1, кількістю днів та місяцем відпустки за свій рахунок (див. Додаток 5).

Виправлення помилок у Додатку Д1 Податкового розрахунку

СКАЧАТИ

Приєднуйтеся до навчальної програми «Національна сертифікація бухгалтерів — 2024» від Вищої школи Головбуха й отримайте ще більше прикладів і зразків за темою від експертів. А саме:

Виправлення помилок у Додатку Д1 Податкового розрахунку Виправлення помилки через «Уточнюючий» — помилковий ідентифікаційний код 

Виправлення помилок у Додатку Д1 Податкового розрахунку Виправлення помилки через «Уточнюючий» — зайвий дохід 

Виправлення помилок у Додатку Д1 Податкового розрахунку Виправлення помилки через «Уточнюючий» — помилка в сумі зарплати 

Виправлення помилок у Додатку Д1 Податкового розрахунку Виправлення помилок через «Уточнюючий» — завищений дохід 

Виправлення помилок у Додатку Д1 Податкового розрахунку Виправлення помилок через «Уточнюючий» — перерахунок за минулий місяць 

Колеги! Запрошуємо взяти участь у безплатному вебінарі для бухгалтерів. Не пропустіть!
Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді