Податки із заробітної плати

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
При кожній виплаті зарплати бухгалтер утримує із неї ПДФО і військовий збір. А іноді проводить ще і додаткові утримання, наприклад профспілкові внески чи аліменти. Скористайтеся готовими прикладами, щоб правильно розрахувати скільки відсотків вираховують із зарплати. Окрім утримань розглянемо також і нарахування ЄСВ на заробітну плату

Розрахунок зарплати, звітність, перевірки

Утримання податки із заробітної плати працівників

Податки із заробітної плати 2023 – це ті суми, на які зменшується сума заробітної плати при її виплаті. До них належать:

 • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
 • військовий збір (ВЗ);
 • інші неподаткові утримання (аліменти, добровільні відрахування до недержавних пенсійних фондів тощо).

Якщо від нарахованої зарплати (так звана зарплата «брудними») відняти ПДФО, ВЗ, а також інші утримання (якщо такі є), то отримаємо так звану зарплату «чистими» («на руки», «до видачі»).

В основі розрахунків 2023 року мінімальна зарплата 2023 та прожитковий мінімум 2023 з Закону про Держбюджет 2023.

Утримання ПДФО із заробітної плати 2023

ПДФО утримують із заробітної плати працівників та прирівняних до неї виплат (лікарняних і дивідендів по привілейованим акціям, тощо) за ставкою 18% (п. 167.1 Податкового кодексу України, ПК). Суму податку рахують за формулою:

ПДФО  = ЗП × 18%

Однак, якщо працівник має право на податкову соціальну пільгу (ПСП), то формула дещо змінюється. У такому випадку із заробітної плати утримують  менше ПДФО:

ПДФО  = (ЗП – ПСП) × 18%

ПСП – це та сума, на яку зменшують базу оподаткування ПДФО при нарахуванні заробітної плати. ПСП встановлюється у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 01 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 ПКУ).

Отже, ПСП у 2023 році становить 1342 грн (=2684 грн ×0,5).  Збільшення прожиткового мінімуму протягом року не впливає на ПСП. Працівник має право на ПСП тоді, коли його зарплата за місяць не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1.4 та округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПКУ). У 2023 р. такий граничний рівень доходу становить 3760 грн (= 2481 грн ×1,4 = 3760 грн). Цю ПСП будемо називати «звичайною».

«Звичайна» ПСП, а також якщо лише одна дитина

«Базова» ПСП

Максимальний дохід для ПСП

Для 2023 року

1342,00 грн

3760,00 грн

 

Окрім «звичайної» ПСП ще є підвищені:

 • «соціальні» – 150% ПСП, 200% ПСП;
 • «на дітей» – ПСП × кількість дітей віком до 18 років.

Про правила застосування підвищених ПСП шукайте у матеріалі Податкова соціальна пільга. Тут же згадаємо лише про ПСП «на дітей». 

За наявності дітей ПСП та максимальний рівень доходу збільшуються (множаться на кількість дітей), що й показано у таблиці нижче.

ПСП «на дітей» (на прикладі 2-х дітей)

ПСП

Максимальний дохід для ПСП

Для 2023 року

2684 грн

(=1342×2)

7520,00 грн

(=3760×2)

 

 

Утримання із заробітної плати: як порахувати військовий збір 2023

ВЗ утримують із заробітної плати за ставкою 1,5 %:

ВЗ = ЗП × 1,5%

Щоб розрахувати суму податку, беруть суму нарахованої заробітної плати, без вирахування ПДФО чи ПСП. Утримують ВЗ як з зарплати, так і з прирівняних до неї виплат.

Приклади утримання із заробітної плати ПДФО та ВЗ 2023

Приклад 1 (ПСП відсутня). Оклад працівника 6700 грн. Премія – 3000 грн. За січень 2023 р. він відпрацював 20 робочих днів, або 160 год. 30.01.2023 р. – відпустка за власний рахунок. Всього кількість робочих днів у січні – 22. Кількість робочих годин у січні 2023 – 176 годин (в умовах воєнного часу святково-неробочих днів немає). Якщо розраховувати суму авансу:

 • оплата за окладом за січень = 6700 грн ÷ 176 × 160= 6090,91 грн;
 • зарплата разом з премією за січень: 6090,91 + 3000,00 = 9090,91 грн.

Розрахуємо ПДФО, ВЗ й суму до виплати «на руки»:

 • ПДФО = 9090,91 грн ×0,18 = 1636,37 грн (ПСП відсутня, так як 9090,91 грн > 3760 грн);
 • ВЗ = 9090,91 грн ×0,015 = 136,36 грн.

Зарплата «на руки»: 9090,91 – 1636,37 – 136,36 = 7318,18 грн.

Сума утримань із заробітної плати склала:

 • 1636,37+ 136,36 = 1 772,73 грн.

Однак підприємство має заплатити за працівника ще додатково 22 % ЄСВ, тобто 2000,00 грн (9090,91 грн × 0,22). Дана сума ЄСВ є нарахуванням на фонд заробітної плати й відноситься до витрат підприємства, а не утримується із заробітної плати працівника. Виходить, що загальна сума витрат підприємства, пов’язаних з працівником складає:

 • 9090,91+ 2000 = 11 090,91 грн.

Більш детально про ЄСВ – читайте нижче.

 Приклад 2 (ЗП не перевищує 3760 грн). Працівник з мінімальною зарплатою 6700 грн у жовтні 2023 р. взяв відпустку за власний рахунок з 03.10.2023 по 17.10.2023 на 15 к. днів та відпрацював 10 днів з 21 робочого дня у жовтні.

Нарахована зарплата у розмірі: 6700 грн ÷ 21 × 10 = 3190,48 грн.

Працівник має право на ПСП: 3190,48 грн

ПДФО = (3190,48 – 1342) × 0,18 = 332,73 грн.

ВЗ = 3190,48 ×0,015 = 47,86 грн (для нарахування військового збору ПСП не застосовується).

Працівник отримає «на руки»: 3190,48 – 332,73 – 47,86= 2 809,89 грн. 

ЄСВ у даному випадку має бути нарахований з урахуванням мінімальної бази – 6500 грн, тобто маємо:

 • 3190,48 грн × 0,22 = 701,91 грн (фактична база);
 • (6700 грн – 3190,48 грн) × 0,22 = 772,09 грн (додаткова база ЄСВ).

Загальна сума ЄСВ:

 • 701,91 грн + 772,09 грн = 1474 грн (фактична база).

 Приклад 3 (ПСП «на дітей»). Працівнику за жовтень 2023 року нарахували мінімальну зарплату – 6700 грн. Він подав заяву на отримання ПСП, так як має 2-х дітей. Також надав до заяви копії свідоцтв про народження дітей. Так як зарплата 6700 грн ˂ 7520 грн, то застосовуємо ПСП «на дітей» (подвійну ПСП).

Розрахуємо ПДФО та ВЗ, а також зарплату «чистими»:

 • ПДФО = (6700 – 2 × 1342) × 0,18 = 722,88 грн;
 • ВЗ = 6700 грн × 0,015 = 100,50 грн.

Зарплата «на руки»: 6700 – 722,88 – 100,50 = 5 876,62 грн. 

ЄСВ у даному випадку становить:

 • 6700 грн × 0,22 = 1474 грн.

 

Як швидко порахувати зарплату «на руки»

У загальному із заробітку працівника утримують 19,5 %: 18% ПДФО і 1,5 % ВЗ. Отже, для отримання зарплати «чистими» достатньо помножити нараховану зарплату на 0,805:

0,805 = 1– (0,18+0,015)

Наприклад, якщо нараховано «брудними»:

 • 6700 грн  – «на руки» буде 5393,50 грн (= 6700 грн ×0,805);
 • 8000 грн – «на руки» буде 6440,00 грн (= 8000 грн ×0,805);
 • 15000 грн – «на руки» буде 12075 грн (= 15000 грн ×0,805).

Про утримання аліментів із зарплати 2023

Окрім податків з зарплати працівника ще можуть утримуватися й певні суми на основі виконавчого листа, постанови виконавця, наказу керівника підприємства або за власною заявою працівника. Наприклад, це можуть бути:

 • аліменти;
 • відшкодування заподіяної підприємству шкоди;
 • профспілкові внески;
 • внески до благодійних фондів чи інших громадських організацій;
 • погашення банківського кредиту;
 • погашення наданої підприємством позики, суди тощо;
 • оплата послуг пошти чи банку за переказ коштів (аліментів, внесків, погашення кредиту тощо).

Усі ці утримання, включаючи аліменти, розраховуються уже після утримання податків – ПДФО та ВЗ. Проводить утримання бухгалтер вкінці місяця, а не при виплаті авансу. Позаяк тоді відома вся сума нарахованої зарплати. Законодавство дозволяє утримувати із заробітку працівника не більше 20% додаткових утримань, а в окремих випадках 50% (ч. 1 ст. 128 КЗпП) При утриманні аліментів на неповнолітніх дітей загальний розмір усіх утримань при кожній виплаті зарплати не може перевищувати 70% (ч. 3 ст. 128 КЗпП).

Приклад 4 (утримання профспілкового внеску). За заявою працівника утримується профспілковий внесок 0,5% зарплати. Зарплата працівника 7000 грн.

Рахуємо утримання:

 • ПДФО = 7000 грн ×0,18 = 1260 грн;
 • ВЗ = 7000 грн ×0,015 = 105 грн;
 • зарплата без податків «чистими» = 7000 – 1260 – 105 = 5635 грн;
 • профспілковий внесок =  5635 грн ×0,005 = 28,18 грн.

Зарплата «чистими» = 5635 – 28,18 = 5606,82 грн. 

Приклад 5 (утримання аліментів). За виконавчим листом розмір аліментів встановлений 25% від зарплати працівника. Зарплата працівника 10000 грн. Аліменти утримуються аналогічно профспілковому внеску.

Рахуємо утримання:

 • ПДФО = 10000 грн ×0,18 = 1800 грн;
 • ВЗ = 10000 грн ×0,015 = 150 грн;
 • зарплата без податків «чистими» = 10000 – 1800 – 150 = 8050 грн;
 • аліменти  =  8050 грн ×0,25 = 2012,50 грн.

Зарплата «чистими» для виплати працівнику без аліментів = 8050 – 2012,50 = 6037,50 грн. 

 

Про нарахування на зарплату ЄСВ 2023

На заробіток працівника роботодавці мають нараховувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

ЄСВ – це обов’язковий платіж до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування. ЄСВ – не належить до утримань, Внесок нараховують окремо та сплачує роботодавець за власний рахунок (підприємство, ФОП) як додаткове нарахування на фонд заробітної плати працівників. На суму «чистими» він не впливає (див. таблицю з зарплатним прикладом вище). Сума ЄСВ збільшує витрати роботодавця.

Однак ЄСВ тісно пов’язаний з утриманими ПДФО та ВЗ, так як:

 • сплачується разом з ПДФО та ВЗ при виплаті зарплати;
 • входить до єдиного звіту з ПДФО та ВЗ. Це Податковий розрахунок сум доходу;
 • разом з ПДФО та ВЗ може бути сплачений з через єдиний рахунок у Казначействі.

Увага: з зарплати вираховують 19,5% податків. Однак підприємство ще додатково сплачує 22% ЄСВ.

Нарахування ЄСВ на заробітну плату 2023

Насьогодні діють ставки ЄСВ (по основним платникам внеску), які зведено у таблиці нижче.

Ставки ЄСВ

Основні платники

Ставка

Підприємства, установи та організації, інші юрособи  (трудові договори, цивільно-правові договори)

22%

Підприємці (трудові договори, цивільно-правові договори)

22%

Підприємства та підприємці на фонд оплати праці осіб з інвалідністю

8,41%

Підприємства та організації громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих

5,5%

Підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих

5,3%

 

Не нараховують ЄСВ на:

 • суму вихідної допомоги при звільненні та інші виплати, що не належать до фонду оплати праці (крім лікарняних і допомоги при вагітності та народженні дитини);
 • суму компенсації за невикористану відпустку, якщо її виплачують після звільнення працівника, так як працедавець уже не несе відповідальності перед ФСС по працівнику після його звільнення (роз’яснення ДПС). Однак така ситуація є порушенням трудового законодавства, так як нарахування розрахункових при звільненні працівника має відбутися по дату звільнення включно, але не пізніше. 

Перед тим як не нараховувати ЄСВ на певну виплату, краще переконайтеся у тому, що вона є у Переліку № 1170.

По ЄСВ також є мінімальні та максимальні обмеження, які наведено у таблиці нижче.

ОБМЕЖЕННЯ ЄСВ 

Місяць

База ЄСВ

Нарахований ЄСВ 22%

мінімальна*, грн

максимальна, грн

мінімальний, грн

максимальний, грн

Для 2023 року

січень-грудень 2023

6700

100500

1474

22110

* за повний місяць трудових відносин для штатних працівників, у т.ч. працюючих неповний робочий час. Якщо зарплата працівника за місяць нижча, то донараховується ЄСВ на суму різниці з мінімальною базою. На зовнішніх сумісників це правило не поширюється

Увага: мінімальна база ЄСВ не застосовується у таких випадках:

 • працівник перебуває у трудових відносинах неповний місяць – прийнятий не в перший робочий день місяця й звільнений не в останній;
 • працівник є зовнішнім сумісником;
 • нарахування ЄСВ особам з інвалідністю, коли застосовуються знижені ставки ЄСВ (8,41%, 5,5%, 5,3%);
 • працівнику за місяць не було нараховано взагалі ніяких зарплатних або прирівняних до них виплат: ні зарплати, ні лікарняних, ні відпускних, ні декретних, тобто нічого. Наприклад, працівник весь місяць був у відпустці за власний рахунок.

У випадку із перехідними відпускними, лікарняними, декретними для визначення бази нарахування ЄСВ потрібно провести помісячний розподіл сум.

Приклад 6 (нарахування ЄСВ 2023). Розрахунок ЄСВ у залежності від ситуації буде таким (жовтень 2023):

 • працівник 1 — нарахована зарплата 8000 грн. ЄСВ = 8000 грн ×0,22 = 1760 грн;
 • працівник 2 (особа з інвалідністю) — нарахована зарплата 8000 грн. ЄСВ = 8000 грн ×0,0841 = 672,80 грн;
 • працівник 3 (максимальна база ЄСВ) — нарахована зарплата 105 000 грн. ЄСВ = 100500 грн ×0,22 = 22110 грн. Різниця між зарплатою та максимальною базою становить 4500 грн (= 105000 – 100500) й ЄСВ не обкладається;
 • працівник 4 (неповний робочий час, 0,5 ст., штатний) — нарахована зарплата 5900 грн. ЄСВ = 5900×0,22 + 600×0,22 = 1298 × 22 = 1430 грн;
 • працівник 5 (відпустка за власний рахунок 2 тижні) — нарахована зарплата 3100 грн. ЄСВ = 3100 ×0,22 + (6700–3100)×0,22 = 682 + 792 = 1474 грн;
 • працівник 6 (сумісник, зовнішній) — нарахована зарплата 3000 грн. ЄСВ = 3000 грн ×0,22 = 660 грн;
 • працівник 7 (звільнений з 10.10.2023) — нарахована зарплата 3500 грн. ЄСВ = 3500 грн ×0,22 = 770 грн (мінімальна база не застосовується, так як у цьому місяці було звільнення);
 • працівник 8 (весь жовтень, з 01.10.2023 по 31.10.2023, у відпустці за власний рахунок) — нарахована зарплата 0 грн. ЄСВ = 0 грн;
 • працівник 9 (весь жовтень відпустка за власний рахунок + премія) — працівнику нарахували річну премію 2500 грн, іншої зарплати не було. ЄСВ = 2500×0,22 + (6700 – 2500)×0,22 = 550 + 924 = 1474 грн.

Відповідальність за помилки в обчисленні середньої зарплати

 

Податки з мінімальної зарплати 2023

Податки для мінімальної зарплати сплачуються так, як і зі звичайної. ПДФО, ВЗ, ЄСВ – винятків немає. 

Як звітувати про утриманням із зарплати та ЄСВ у 2023 році

По зарплатним ПДФО, ВЗ та ЄСВ складається єдина податкова декларація – Податковий розрахунок сум доходу. У ньому обов’язково заповнюються:

 • основна частина — за загальними даними по ЄСВ;
 • Додаток Д1 — по ЄСВ (персоніфіковане нарахування ЄСВ, різниця між мінімальною та фактичною базою, код типу нарахувань і т.д.);
 • Додаток 4ДФ — по ПДФО та ВЗ.

Подається Податковий розрахунок протягом 40 к. днів після кінця кварталу. З 2023 року, можливо, звіт стане щомісячним і буде подаватися впродовж 20 к. днів після кінця місяця – є відповідний законопроєкт № 6120).

Коли сплачуються податки з зарплати в Україні

Усі податки мають бути сплачені одночасно з виплатою зарплати. На банки покладено обов’язок контролювати, щоб загальна сума сплачених податків була не менша, ніж ¼ виплачуваної зарплати на картки працівників. Платіжку на зарплату без одночасного сплати ЄСВ, ПДФО та ВЗ банк просто не пропустить. Насьогодні також існує можливість сплачувати ПДФО, ВЗ та ЄСВ через єдиний рахунок у Казначействі (див. також роз’яснення ГУ ДПС України у Дніпропетровській області).

Які податки сплачують за ЦПД у 2023 році

Оподаткування винагороди за договорами цивільно-правового характеру аналогічне зарплаті: ПДФО 18%, ВЗ 1,5% та ЄСВ 22%. Нюансів тільки два:

 • застосовувати ПСП не можна, так як дані виплати не є зарплатою;
 • у Додатку 4ДФ дані виплати мають інший код («102» замість зарплатного «101»);
 • не застосовується мінімальна база ЄСВ. Це значить, що ЄСВ нараховується завжди на фактичну виплату за ЦПД, незважаючи на розмір мінімалки. Тобто виплатили 4500 грн у січні 2023 р. і ЄСВ буде з 4500 грн і все (=4500 грн ×0,22 = 990 грн).

Як порахувати скільки  відсотків вираховують із зарплати при виплаті зарплатного авансу

У вищенаведених прикладах було розглянуто нарахування утримань з усієї суми зарплати за місяць. Такий підхід застосовується для складання податкової звітності. Однак на практиці сума утримань розбивається, як мінімум, на 2 частини:

 • перша — сплачується при виплаті зарплатного авансу;
 • друга — при виплаті зарплати за 2-гу половину місяця.

Коли минув граничний строк подання звітності з ПДФО та ЄСВ, помилки виправляйте за допомогою Розрахунку типу «Уточнюючий». Як це зробити правильно — розповімо та покажемо на конкретних робочих ситуаціях.

Очевидно, що перша й друга частини мають у сумі зійтися з розрахованими утриманнями за місяць (приклади 1-3), але питання, як розбити їх на частини законодавчо не врегульовано, тому тут можуть бути варіанти. Найчастіше використовуються способи розрахунку, які показано у таблиці нижче.

Розрахунок податків при виплаті авансу

Спосіб 1  

(простий, але наближений)

Спосіб 2

 (точний – через «зарплатний коефіцієнт»)

 

ПДФО = аванс×0,18

ВЗ = аванс×0,015

ЄСВ = аванс ×0,22

суму авансу для розрахунків збільшуємо на «зарплатний коефіцієнт» = 1/(1–0,195) = 1/0,805 ≈ 1,242236

ПДФО = аванс×1,242236×0,18

ВЗ = аванс ×1,242236×0,015

ЄСВ = аванс ×1,242236×0,22

При першому і другому способі суму авансу на ПДФО, ВЗ та ЄСВ не зменшують – усе коригується за рахунок другої половини місяця. У другому варіанті суми податків виходять більшими й точно відповідає реальній базі їх нарахування, ніж перший спосіб

Обрання того чи іншого способу значення не має, так як у податкову звітність потрапляють лише місячні суми податків, які в обох способах співпадають.

Приклад 7 (розрахунок утримань при виплаті авансу). Працівнику нарахували зарплату 10000 грн, з неї 3500 грн – аванс.

Рахуємо ПДФО, ВЗ та ЄСВ за місяць:

 • ПДФО = 10000 грн ×0,18 = 1800 грн;
 • ВЗ = 10000 грн ×0,15 = 150 грн;
 • ЄСВ =10000 грн ×0,22 = 2200 грн;
 • зарплата «чистими» = 10000 – 1800–150 = 8050 грн.

Рахуємо ПДФО, ВЗ та ЄСВ з авансу одним з двох способів, які показані у таблиці нижче.

Приклад розрахунку зарплати за першу та другу половину місяця

Податки

Спосіб 1

(простий, але наближений)

Спосіб 2

(простий, але наближений)

Сума за місяць

аванс

2-га половина

аванс

2-га половина

База нарахування авансу

3500

3500×1,242236 = 4347,83

10000

ПДФО

630,00

(=3500×0,18)

1170,00

(= 1800 – 630)

782,61

(=4347,83×0,18)

1017,39

(= 1800 – 782,61)

1800

ВЗ

52,50

(=3500×0,015)

97,50

(=150 – 52,50)

65,22

(=4347,83×0,015)

84,78

(=150 – 65,22)

150

ЄСВ

770,00

(=3500×0,22)

1430,00

(=2200 – 770)

956,52

(=4347,83×0,22)

1243,48

(=2200 – 1243,48)

2200

 

Утримання із заробітної плати проводки

Приклад бухгалтерських проведень – шпаргалка для бухгалтера. На останок наведемо приклад проведень для уже розрахованої вище зарплати в 10000 грн (за першу половину місяця було виплачено 3500 грн, див. приклад 7, спосіб 1). Працівник нехай буде бухгалтером, тобто належним до адмінперсоналу.

 

 

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З НАРАХУВАННЯ ЗАРПЛАТИ ЗА МІСЯЦЬ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Виплата авансу за першу половину місяця

1

виплатили аванс працівнику

661

311

3500,00

2

сплатили ПДФО (=0,18×3500 грн)

641

311

630,00

3

сплатили ВЗ  (=0,015×3500 грн)

642

311

52,50

4

сплатили ЄСВ (=0,22×3500 грн)

651

311

770,00

Нарахування зарплати в кінці місяця

5

нараховано зарплату працівнику

92

661

10000,00

6

нарахований ЄСВ на зарплату (=10000 грн×0,22)

92

651

2200,00

7

утриманий ПДФО з зарплати (=10000 грн ×0,18)

661

641

1800,00

8

утриманий ВЗ з зарплати (=10000 грн ×0,015)

661

642

150,00

Виплата зарплати за 2-гу половину місяця

9

виплатили другу частину зарплати  (=10000 – 2200 – 1800 = 8050 – 3500)

661

311

4550,00

10

сплатили ПДФО (= 1800 – 630)

641

311

1170,00

11

сплатили ВЗ  (= 150 – 52,50)

642

311

97,50

12

сплатили ЄСВ (=2200 – 770)

651

311

1430,00

Всього «чистими» працівник отримав 8050 грн, але частинами по 3500 грн  та 4550 грн, як і було вище розраховано (проводка № 1 + проводка № 9). Утримання й ЄСВ також були сплачені двома частинами – при виплаті авансу та при виплаті за другу половину місяця. зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді