Декларація з податку на прибуток: порядок заповнення

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
У консультації зразок заповненої декларації з Додатками РІ та АМ, а також алгоритм заповнення декларації з податку на прибуток 2024

Порядок заповнення декларації податку на прибуток

Загальні правила заповнення декларації про прибуток такі:

 • заповнюємо у гривнях без копійок (про це вказано перед основною частиною самої декларації). Отже, просто перенести дані з фінансової звітності до декларації не можна – слід користуємося первинними даними без округлень (у звітності, нагадуємо, дані округлюються до тис. грн);
 • у порожніх комірках прочерки ставимо тільки в паперовій версії декларації. Якщо декларація з податку на прибуток здається в електронній формі, то комірки залишаємо порожніми;
 • до декларації подаємо всі потрібні додатки, які розкривають значення рядків і вказані у полі «Наявність додатків». При цьому рядок може бути й нульовим, наприклад коли податкові різниці на збільшення фінансового результату (ФР) дорівнюють таким на зменшення ФР: результат податкових різниць нульовий, ряд. 03РІ порожній (нульовий), але заповнений додаток РІ усе одно слід подати. Також подаємо фінансову звітність, яка є невід’ємним додатком декларації (Додаток ФЗ);
 • у декларації заповнюємо всі обов’язкові реквізити (їхній перелік є у п. 48.3 ПК і п. 48.4 ПК). Серед них інформація про додатки. Без такої інформації податкова декларація недійсна й не пройде камеральну перевірку;
 • заповнюємо декларацію виключно українською мовою. Це пряма вимога частини 2 статті 37 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 № 2704-VIII. Виняток можливий лише для повного найменування нерезидента, місця знаходження нерезидента (див. роз’яснення ДПС 102.20.02 ЗІР).

Як відзвітувати з податку на прибуток за 2023 рік

Початок заповнення декларації з ПП такий:

 • ставимо позначку, яка стосується типу декларації (поле 1): «звітна» – для звичайної декларації, яка подається вперше за звітний період; «звітна нова» – для декларації, яка подається через виявлену помилку, якщо строки подачі звітної декларації ще не закінчилися; «уточнююча» – це вже виправлення помилки, коли уже всі строк подачі декларації пройшов і треба виправити помилку вже минулого звітного періоду (кварталу, року). Також уточнюючу деескалацію подаємо при коригуванні за принципами трансфертного ціноутворення;
 • проставляємо рік, за який звітуємо, а також базовий звітний період для платника податку (поле 2): квартал чи рік. Також ставимо позначку «Х» щодо періоду «рік»;
 • у разі виправлення помилок через Додаток ВП вказуємо у полі 3 період, який виправляється. Для уточнюючої декларації поля 2 та 3 заповнюємо однаково;
 • вносимо стандартні реквізити підприємства до полів 4-6 та 8 декларації. У полі 5 зазначаємо податковий номер. Нагадуємо, що ним для юридичних осіб є той же код ЄДРПОУ. У полі 4 найменування платника ПП має бути повним, тобто використовувати скорочення на кшталт «ТОВ» і «АТ» – не можна;
 • поле 7 використовується лише нерезидентами;
 • у поле 8 заносимо дані щодо найменування податкової, до якої подаємо декларацію. У цьому полі мова йде лише про найменування, але можна додати також код та адресу податкового органу (як зроблено в нашому прикладі);
 • поле 9 заповнюють лише ІСІ, вказуючи своє найменування;
 • ставимо відмітку у полі 10, якщо декларація стосується особливих ситуацій, наприклад, коли форма декларації використовується платниками єдиного податку для декларування нарахованого та утриманого податку на доходи нерезидентів. Також тут позначку ставлять сільськогосподарські товаровиробники, які обрали особливий податковий період «з 1 липня по 30 червня». В останньому оновленні декларації з’явилося спеціальне поле для учасника індустріального парку. Для звичайних платників ПП і сільськогосподарських підприємств зі звичайним річним періодом дане поле залишаємо порожнім. Проконтролювавши правильність заповнення реквізитів переходимо до основної частини декларації.

Проконтролювавши правильність заповнення реквізитів переходимо до основної частини декларації.

Останні зміни у формі декларації з податку на прибуток

Основні зміни у формі декларації з ПП з останніх 3-х наказів Мінфіну наведено у таблиці нижче. Зміни незначні та більшості платників ПП вони не стосуються.

Увага: нинішній Додаток РІ (оновлений Наказом № 572) з 1 січня 2024 року дозволяє відобразити податкові різниці за «перехідними» товарами, роботами, послугами, процеси реалізації яких розпочався ще на спрощеній системі оподаткування, у т.ч. спецгрупі, на якій міг перебувати у звітному періоді платник податку на прибуток.

ОСТАННІ ЗМІНИ У ФОРМІ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Наказ Мінфіну

Зміни, які внесено до декларації з ПП

від 20.02.2023 № 101 (даліНаказ № 101, наказ набув чинності 31 березня 2023 року, а форма декларації – з 1 липня 2023 року, код електронної форми J0100124)

зміни такі:

 • для індустріальних парків та інвесторів зі значними інвестиціями. Поле для особливої відмітки у полі 10, нові рядки у декларації для об’єктів оподаткування контрольованих операцій таких суб’єктів;
 • для валюто-обмінних операцій у пунктах обміну іноземних валют. Нові рядки у декларації для авансових внесків та виправлення помилок таких платників ПП, новий Додаток ОВ для помісячного розрахунку авансових внесків, новий рядок у Додатку ЗП для таких авансових внесків;
 • оновлені Додатки РІ, ПП, ПН і ТЦ (з’явилися нові рядки й графи), зокрема пов’язані з отриманням за рішенням уряду власності рф, продажу майбутньої житлової нерухомості забудовниками і девелоперами, використання податкових пільг за цільовим призначенням

від 07.06.2023 № 302 (даліНаказ № 302, наказ набув чинності 31 липня 2023 року, а форма декларації – з 01 січня 2024 року, код електронної форми J0100125)

зміни такі:

 • для страховиків з’явилися нові податкові різниці (ряд. 4.1.1 та ряд. 4.2.1 Додатка РІ) – збільшення (зменшення) ФР на позитивну (від’ємну) різницю між приростом (убутком) страхових резервів, визначених відповідно до МСФЗ, та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною НБУ (див. оновлений п. 141.1 ПК);
 • оновлена прим. 8 Додатка ТЦ;
 • оновлений Додаток КІК (ряд. 06.1 КІК, ряд. 06);
 • оновлені прим. 1 та 2 Додатка ДІЯ

від 24.10.2023 № 572 (даліНаказ № 572, наказ набув чинності 15 грудня 2023 року, а форма декларації – з 01 січня 2024 року, код електронної форми J0100125)

зміни для колишніх спрощенців (як малодоходників, так і великодоходників), у т.ч. тих, які перебували на спецгрупі 2%, а саме для ситуації (див. також абз. 1 та абз. 2 пп. 41 підрозд. 4 Перехідних положень ПК):

 • отримання оплати впродовж звітного періоду за товари (роботи, послуги), які були відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі. У такому разі ФР збільшується на суму доходу за такими товарами (роботами, послугами) (ряд. 4.1.5.1 Додатка РІ) та зменшується на собівартість таких товарів (робіт, послуг) (ряд. 4.2.5.1 Додатка РІ). Справа в тому, що такий дохід не потрапив під оподаткування на спрощеній системі, так як оплата під час перебування на спрощеній системі не була отримана. Як відомо, спрощенці нараховують єдиний податок за касовим методом**, тобто за фактом отримання грошових коштів. Цією різницею під оподаткування потрапляє прибуток від реалізації таких «перехідних» товарів (робіт, послуг), оплату за якими не було отримано, перебуваючи на спрощеній системі;
 • відвантаження (надання) товарів (робіт, послуг) у рахунок попередньої оплати (авансу), отриманої на спрощеній системі*. У такому разі ФР зменшується на суму доходу від реалізації таких товарів (робіт, послуг) (ряд. 4.2.5.2 Додатка РІ) та збільшується на їхню собівартість (ряд. 4.1.5.2 Додатка РІ). Цією різницею з-під оподаткування виводиться прибуток за «перехідними» товарами (роботами, послугами), які вже потрапили під оподаткування єдиним податком на спрощеній системі, так як спрощенці нараховують податок за фактом отримання грошових коштів, у т.ч. авансу**

* якщо аванс був не на повну суму, то передбачається пропорційний перерахунок. Тоді ФР до оподаткування збільшується на суму частини собівартості таких товарів (робіт, послуг), що врахована у такому періоді у складі витрат згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, яка так відноситься до собівартості таких товарів (робіт, послуг), як сума такої попередньої (авансової) оплати до загальної вартості таких відвантажених (наданих) товарів (робіт, послуг) (див. абз. 3 пп. 41 підрозд. 4 Перехідних положень ПК). Тобто множимо собівартість на % авансу;

** платники податку на прибуток натомість визнають доходи (витрати) за методом нарахування, тобто за правилами бухгалтерського обліку. Дані податкові різниці усувають подвійне оподаткування за «перехідними» товарами (роботами, послугами) у тих платників податку на прибуток, які у звітному періоді перебували на спрощеній системі. Ці різниці стосуються й малодоходників (див. абз. 4 підрозд. 4 Перехідних положень ПК). Виняток, коли дані податкові різниці не застосовуються, – перебування на спрощеній системі 4-ї групи (сільськогосподарської)

Податкова декларація з податку на прибуток: алгоритм заповнення основної частини

Тепер крок за кроком розглянемо, яким є порядок заповнення декларації з податку на прибуток у таблиці нижче (жирним виділено суми, які декларуються до сплати). За весь 2023 рік декларацію подаємо у формі, яка оновлена Наказами № 302 і № 572.

Увага: дані про фінансовий результат з фінансової звітності беруться до їхніх заокруглень, так як декларація складається у грн без копійок, а не в тис. грн.

АЛГОРИТМ ЗАПОВНЕННЯ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Код

рядка

Як заповнити

01

Для заповнення даного показника за основу беремо Звіт про фінансові результати (форма № 2 або спрощені форми № 2-м, № 2-мс, які використовуються суб’єктами малого підприємництва). Не забуваємо тільки, що декларація заповнюється у гривнях без копійок, а Звіт про фінансові результати – у тис. грн. Отже, використовуємо бухгалтерського обліку, які були основою для складання Звіту про фінансові результати (ще до заокруглень). Додаємо усі доходи, які одержувало підприємство за період:

 • чистий дохід (виручка) від реалізації (ряд. 2000 форми № 2);
 • інші операційні доходи (ряд. 2120 форми № 2);
 • дохід від участі в капіталі (ряд. 2120 форми № 2);
 • фінансові доходи (ряд. 2220 форми № 2);
 • інші доходи (ряд. 2240 форми № 2).

Про включення саме цих доходів зазначається й у листі ДФС у м. Києві від 16.03.2016 № 6300/10/26-15-12-05-11. Зокрема там згадується й про доходи від участі в капіталі. При використанні спрощеної фінансової звітності для малих підприємств беремо ряд. 2280 форм № 2-м та 2-мс.

Показник ряд. 01 Податкової декларації важливий тим, що за ним визначається, чи застосовує підприємство при розрахунку об’єкта оподаткування податкові різниці чи ні (дохід більше чи менше 40 млн грн)

02

Використовуємо дані таких рядків Звіту про фінансові результати (до заокруглень):

 • ФР до оподаткування (звичайний звіт) – з ряд. 2290 форми № 2 (за наявності прибутку), з ряд. 2295 (за наявності збитку);
 • ФР до оподаткування (для малих підприємств) – з ряд. 2290 форм № 2-м, 2-мс.

Якщо ФР – прибуток, то дані записуємо з додатним значенням, якщо ж збиток – зліва ставимо знак мінус («–»)

03 РІ

Цифру беремо з останнього рядка Додатка РІ (вона може бути як зі знаком «+», так і зі знаком «–»). Даний рядок заповнюється лише тими підприємствами, які:

 • коригують ФР на податкові різниці за розділом ІІІ ПК (тобто це високодоходники з доходом більше 40 млн грн чи добровольці);
 • переносять збитки минулих звітних періодів (пп. 140.4.2 розділу ІІІ ПК, ряд. 3.2.4 Додатка РІ). Це можуть бути й малодоходники. У такому разі ще й подаємо Додаток ПП, так як перенесення минулорічних збитків розглядається як податкова пільга (код «11020301»).

Якщо немає податкових різниць, то ставимо прочерк (Додаток РІ у такому разі заповнювати не треба)

03.1*

Стосується лише тих, хто (1) інвестором зі значними інвестиціями та (2) має контрольовані операції. Наводиться сума перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) за такими операціями

03.2*

Стосується лише тих, хто (1) інвестором зі значними інвестиціями та (2) має контрольовані операції. Наводиться сума перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки», при здійсненні таких операцій

04*

рахуємо об’єкт оподаткування: ряд. 02 + ряд. 03 РІ + рядок 03.1 + рядок 03.2

05 ПЗ

Скоріше за все, залишаємо порожнім, так як даний рядок стосується небагатьох підприємств, а саме:

 • підприємств/організацій ГО осіб з інвалідністю, якщо є їхньою повною власністю (п. 142.1 ПК);
 • Чорнобильської АЕС (п. 142.2 ПК);
 • підприємств літакобудування (п. 41 підрозд. 4 Перехідних положень ПК);
 • учасників проєкту «Укриття» (п. 142.3 ПК);
 • зайнятих у реалізації проєкту модернізації Бортницької станції очищення стічних вод (пп. «а» – «в» п. 9 підрозд. І Перехідних положень ПК).

Для цих підприємств заповнюємо також Додаток ПЗ з розрахунком та вказанням підстави щодо застосування пільги. Також подаємо й «пільговий» Додаток ПП

06

Розраховуємо податок на прибуток. У загальному випадку це: (ряд. 04 – ряд. 05 ПЗ)×0,18. У більшості випадків співпадає зі значенням ряд. 04.

Виняток – банки, для яких встановлено за 2023 рік підвищену базову ставку податку на прибуток у розмірі 50%, а не 18% (п. 68 підрозд. 4 Перехідних положень ПК). Зі звітування за 2024 рік ставка податку на прибуток для банків стає 25% (п. 136.11 ПК, Закон від 21.11.2023 № 3474-IX, який набув чинності з 8 грудня 2023 року)

06.1 КІК

даний рядок заповнюють ті платники податку, які мають контрольовані іноземні компанії (КІК)

06.2

МПЗ

Зазначаємо податок на прибуток, який порахований у вигляді мінімального податкового зобов’язання з додатку МПЗ. Стосується власників, орендарів та інших користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення (див. пп. 14.1.1142 ПК та п. 141.9 ПК)

06.3 ДІЯ

вказуємо податок на прибуток за операціями резидента Дія Сіті (+, –)

06.4

Зазначаємо суму податку на прибуток з об’єктів оподаткування, які виникають у контрольованих операціях учасників індустріальних парків та інвесторів зі значними інвестиціями (п. 142.4 ПК, п. 55 підрозд. 4 Перехідних положень ПК). Рахуємо так: (ряд. 06.4.1 + ряд. 06.4.2) × 0,18

06.4.1

вказуємо суму перевищення ціни «витягнутої руки» над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій підприємства-інвестора зі значними інвестиціями (п. 55 підрозд. 4 Перехідних положень ПК) або учасника індустріального парку (п. 142.4 ПК)

06.4.2

зазначаємо суму перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною «витягнутої руки» при здійсненні контрольованих операцій підприємства-інвестора зі значними інвестиціями (п. 55 підрозд. 4 Перехідних положень ПК) або учасника індустріального парку (п. 142.4 ПК)

07.1

Заповнюють лише страховики, які визначають ПП них на основі доходу, а не прибутку. При чому за особливими ставками 3% та 0% (п. 141.1 ПК, пп. 136.2.1 ПК)

07.2

08

09

Заповнюють лише платники ПП, які займаються діяльністю з випуску та проведення лотерей. Вони сплачують податок з доходу 30% (п. 48 підрозд. 4 Перехідних положень ПК)

09.1

09.1.1

09.1.2

09.2

10

11

Заповнюють лише платники податків, які займаються азартними іграми. Вони сплачують податок з доходу 10% (пп. 136.4.1 ПК). З 13.08.2020 р. діє Закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX

12

13

Заповнюють підприємства, які займаються букмекерською діяльністю. Податок розраховується не з прибутку, а з доходу. Ставка – 18% з доходу (пп. 136.4.2 ПК)

14

15

заповнюють лише підприємства, які займаються азартними іграми або букмекерською діяльністю

16 ЗП

Заповнюємо, якщо сплачували авансові внески з ПП за дивідендами у минулих звітних періодах або сплачували ПП закордоном у країнах, з якими підписані угоди про уникнення подвійного оподаткування. В основі розрахунку – Додаток ЗП, з якого й беремо відповідну суму. Вона зменшує нарахований ПП. Наводимо її тут без знаку «–». Якщо ж сплачували дивіденди у звітному періоді, то складаємо ще й Додаток АВ.

Також у декларації за 2023 рік Додаток ЗП заповнюють ті платники ПП, які мають пункти обміну іноземних валют – щодо авансових внесків ПП з таких пунктів (ряд. 16.5 Додатка ЗП)

17

Заповнюємо за формулою, яка наведена до цього рядка. У більшості підприємств тут буде різниця: ряд. 06 – ряд. 16 ЗП. Страховики, банки, букмекери, організатори азартних ігор використовують формулу

18

Заповнюємо, якщо базовим звітним періодом маємо квартал. Наприклад, при заповненні декларації за 2023 рік тут вказуємо значення з декларації за 9 місяців 2023 року (з ряд. 17).

Для підприємств з базовим річним звітним періодом не заповнюємо.

Також у цей рядок включаємо уточнені показники при виявленні помилок попередніх звітних періодів (самоуточнення), а також суми донараховані податківцями внаслідок перевірок звітних періодів

19

Вносимо кінцева сума податку на прибуток. Вона декларується та підлягає сплаті, заноситься податківцями до інтегрованої картки платника, тому саме цю суму слід нарахувати й у бухгалтерському обліку (у цілих, без копійок). Якщо базовим звітним періодом є квартал, то заповнення здійснюємо як різницю двох верхніх рядків: ряд. 17 – ряд. 18.

Якщо підприємство з річним базовим звітним, то переносимо суму з графи 17

20 АВ

Даний рядок довідковий. Заповнюємо, якщо сплачували авансовий внесок з податку на прибуток. Також складаємо Додаток АВ.  Якщо ж такого не було – не заповнюємо. Дані Додатка АВ використовуємо також для заповнення Додатка ЗП, який через ряд. 16 ЗП зменшує прибуток до оподаткування. Сам же ряд. 20 АВ та пов’язані з ним рядки 21-22 уже на податок не впливають

21

Заповнюємо, якщо базовим звітним періодом є квартал, а у минулому звітному періоді є сума авансового внеску за дивідендами (ряд. 20 АВ декларації за минулий звітний період, для річної – це 3 квартали)

22

Даний рядок є також довідковим. Знаходимо різницю: ряд. 20 АВ – ряд. 21. Заповнюють усі

23 ПН

Містить розраховану суму податку на репатріацію (загальна ставка 15%), тобто податку на доходи сплачені нерезидентам-юрособам. Не тільки у грошовій, але й у негрошовій формі (формула є у пп. 141.4.2 ПК). Заповнюємо, якщо у звітному періоді була виплата доходу нерезидентам. Джерело даних для заповнення – Додаток ПН

24

Заповнюємо, якщо базовим звітним періодом є квартал. Заносимо значення за ряд. 23 ПН з декларації за минулий звітний період

25

Це сума податку на доходи нерезидентів (податку на репатріацію), яка підлягає сплаті. Визначаємо розрахунково. Якщо базовий звітний період:

 • квартал – ряд. 23 ПН – ряд. 24;
 • рік – ряд. 25 = ряд. 23 ПН.

Цей показник також вноситься податківцями в інтегровану картку платника

26 ОВ

Відображаємо суму авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді, яка попередньо має бути порахована помісячно у Додатку ОВ (п. 141.13 ПК). Однак значення суми авансових внесків з графи 4 Додатка ОВ у 2023 році враховуються з понижуючим коефіцієнтом, а саме (п. 641 підрозд. 10 Перехідних положень ПК):

 • 0,33 – у січні-червні 2023;
 • 0,66 – у липні-грудні 2023

27

У великодоходників (каральників) показуємо суму авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют, що має бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року (кварталі, півріччі, 3-х кварталах). Даний рядок можливо заповнити лише у великодоходників, а малодоходники його не заповнюють

28

Рахуємо суму авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют, яка нарахована за результатами останнього звітного (податкового) періоду: ряд. 26 ОВ – ряд. 27. У малодоходників ряд. 28 = ряд. 26 ОВ

29

Заносимо інформацію про виправлення помилок з визначення ПП та нарахований самоштраф. Якщо складаємо Додаток ВП, то період, за який виправляється помилка, зазначаємо у заголовній частині декларації. Інший спосіб – скласти уточнюючу декларацію з податку на прибуток

30

31

Зазначаємо «самоштрафи» та податкову пеню за недоплату ПП, які були нараховані. Однак при виправленні помилок «самоштраф» і пеня не нараховуються, якщо помилка допущена за період з початку воєнного стану, тобто з 24 лютого 2022 року (пп. 69.1 підрозд. 10 Перехідних положень ПК, у оновленні, яке діє з 3 січня 2023 року, Законом від 13.12.2022 № 2836-IX)

Також платники ПП, які під час воєнного стану не мають можливості виконувати податкові обов’язки, можуть отримати звільнення від відповідальності за умови виконання ними податкових обов’язків впродовж 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану або протягом 60 к. дн. з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей (пп. 69.1 підрозд. 10 Перехідних положень ПК). Однак таку неможливість треба довести у встановленому порядку

32

33

34

Заносимо дані про виправлення помилок з визначення податку на доходи нерезидентів та нарахування самоштрафу. Якщо помилку виправляємо через Додаток ВП, то вказуємо період, за який виправляється помилка, у заголовній частині декларації. Інший спосіб – скласти уточнюючу декларацію. з податку на прибуток з відповідною позначкою

35

штрафи та пеня за недоплату податку на прибуток з доходів нерезидентів (податку на репатріацію)

36

37

38

заповнюють лише платники ПП, які мають пункти обміну іноземної валюти при виправленні помилок

39

40

41

42

Заповнюють лише звільнені від оподаткування ПП, які порушили умови такого звільнення. Наприклад, підприємства літакобудування (п. 41 підрозд. 4 Перехідних положень ПК), підприємства ГО осіб з інвалідністю (п. 142.1 ПК), ЧАЕС (п. 142.2 ПК), підприємства проєкту «Укриття» (п. 142.3 ПК) та інші пільговики

43

44

Податкова декларація з податку на прибуток: алгоритм заповнення прикінцевої частини

Заповнення полів після основної частини декларації відбувається, як у таблиці нижче

ЗАПОВНЕННЯ ПРИКІНЦЕВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Поле декларації

Заповнення

Наявність додатків

(увага! це обов’язковий реквізит декларації, без якого вона недійсна)

Ставимо знак «+» щодо поданих додатків. Виняток – додаток ПН, за яким слід ставити не «+», а цифрою кількість його примірників («1», «2», «3» і т.д.).

Обов’язково ставимо знак «+» в полі ФЗ, так як цей додаток обов’язковий. Якщо декларація подається в електронній формі, то спочатку подаємо фінансову звітність, чекаємо електронну квитанцію щодо їхнього прийняття. Лише після цього подаємо декларацію з податку на прибуток. Неподача фінансової звітності прирівнюється до неподання декларації.

Зверніть увагу, у малодоходників також може бути Додаток РІ (податкові різниці), якщо є перенесення податкових збитків минулих років (пп. 140.4.4. ПК), контрольовані операції з ТЦУ (ст. 39 ПК), порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя (ст. 1231 ПК)

Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності

Ставимо у відповідних клітинках знак «+» за поданими формами квартальної (річної) фінансової звітності. Кожна форма є невід’ємною частиною декларації. Комплект фінансової звітності залежить від обсягів діяльності підприємства (велике, середнє, мале, мікро) та стандартів обліку, які застосовуються (МСФЗ чи НП(С)БО).

При подачі декларації з квартальним звітним періодом Додаток ФЗ включає лише Звіт про фінансовий стан (баланс) та Звіт про фінансові результати навіть якщо фінансова звітність подається повна, тобто за НП(С)БО 1 (роз’яснення ДПС). У декларації ж за рік має бути повний комплект з усіх 5 форм.

Зверніть увагу на таке:

 • при подачі звітності за МСФЗ відмітку «+» у полі «Примітки» не ставимо, так як спеціальної форми приміток за МСФЗ не існує, вони довільні. Такі примітки подаємо через меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету;
 • якщо у звітному періоді відбувся перехід зі спрощеної системи на загальну, то подаємо 2 комплекти фінансової звітності: за період на загальній системі (відмічаємо як Додаток ФЗ) і за період на спрощеній системі (відмічаємо як доповнення до декларації, а не Додаток ФЗ);
 • у полі «Додатки на арк.» рахуємо та ставимо загальну кількість сторінок усіх додатків, включаючи й додаток ФЗ

Наявність доповнення відповідно до п. 46.4 ПК

Кожне доповнення нумеруємо та заносимо до цього поля під своїм номером та коротким змістом. Приклади можливих доповнень:

 • примітки до фінансової звітності за МСФЗ;
 • фінансова звітність, яка була подана на спрощеній системі,
 • певні розрахунки та їхні пояснення;
 • пояснення і опис податкових різниць, які через відсутність в існуючих полях Додатка РІ були віднесені до певних його інших рядків (на збільшення чи зменшення ФР). Обов’язково вказуємо використані рядки Додатка РІ й норму ПК;
 • опис причин незгоди платника ПП з певними правилами у заповненні декларації, ПК, листом ДПС;
 • опис віднесення до декларації певної нестандартної господарської операції, якщо є сумніви у правильності заповнення чи «на всяк випадок»

Наявність рішення про незастосування коригувань ФР до оподаткування на усі різниці

Зазначаємо про прийняте рішення про незастосування податкових різниць. Рішення про незастосування податкових різниць можна прийняти у будь-якому річному звітному періоді, коли сума доходу менша 40 млн грн (поле «01» основної частини декларації). Ставимо тоді знак «+» і здійснюємо запис реквізитів документа, яким прийнято рішення про незастосування різниць. Наприклад, внутрішнього наказу підприємства, його назви, дати та номера. Однак таке рішення приймається при подачі декларації за рік. Змінити його посеред року, якщо вже подавали декларацію за І квартал, не можна.

Зверніть увагу:

 • аби повернутися назад на податкові різниці треба буде мати рік з перевищенням 40 млн грн;
 • у кожній декларації щороку повторюємо відмітку про відмову від податкових різниць (роз’яснення ДПС 102.20.02 ЗІР). Наказ перевидавати, звичайно, не потрібно, але його реквізити слід щоразу дублюємо

Увага: Баланс та Звіт про фінансові результати – це обов’язкові форми фінансової звітності за квартального звітного періоду (Додаток ФЗ).

Декларація з податку на прибуток: додатки 2024

Заповнення декларації з податку на прибуток підприємства передбачає складання таких додатків у разі необхідності так, як у таблиці нижче

ПРИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКІВ ДО ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Додаток

Для чого потрібен

АВ

Складаємо даний розрахунок за наявності авансового внеску з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів. Здійснюємо це навіть у випадку виплати дивідендів фізособам, коли авансовий внесок не сплачується (там є відповідний рядок для дивідендів фізособам)

ЗП

Заповнюємо для зменшення нарахованої суми податку за наявності авансового внеску з податку на прибуток у Додатку АВ чи невикористаного з минулих періодів. Також складаємо, якщо є сплата податку на прибуток закордоном у країнах, з якими державою укладено угоди про уникнення подвійного оподаткування

ПН

Складаємо, якщо є сплата податку на виплати нерезидентам (окремо за кожним нерезидентом)

ТЦ

Складають ті підприємства, які мають контрольовані господарські операції з нерезидентами та застосовують правила трансфертного ціноутворення

ВП

Складаємо у разі виправлення помилок. Включаємо до нього розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилки. Додаток повторює форму декларації, тому заповнюємо аналогічно. Разом з Додатком ВП подаємо й виправлену фінансову звітність, якщо помилка мала місце й там

РІ

Складаємо, якщо здійснюємо коригування прибутку на податкові різниці, зменшуємо ПП на збитки минулих періодів, а також при ТЦУ (ст. 39 ПК), порушенні вимог до договорів довгострокового страхування життя (ст. 123-1 ПК). Для його складання використовуємо також інформацію з додатків АМ, ТЦ, ЦП, ПП. Звичайні платники ПП можуть переносити збитки минулих періодів без обмежень, але у великих ПП є обмеження з 2022 року – 50% суми непогашених минулорічних збитків (детальніше ці умови – див. пп. 140.4.4 ПК).

Додаток РІ обов’язковий, якщо є додатки АМ, ЦП і ТЦ, так як вони розшифровують його дані. Малодоходники також подають його, якщо є перенесення збитків минулих років.

Якщо для певних податкових різниць, які уже є у ПК, немає спеціально відведеного рядка у Додатку РІ, то використовуємо будь-який вільний рядок на збільшення (зменшення) в залежності від типу різниці (збільшуюча чи зменшуюча). Після цього ставимо позначку «х» у полі «Наявність доповнення» прикінцевої частини декларації, потім зазначаємо коди використаних рядків додатка РІ та посилання на відповідні норми ПК у графі «Зміст доповнення». При цьому податківці подавати інші доповнення до декларації з цієї підстави не вимагають (роз’яснення у Інформаційному листі ДПС від 22.01.2021 № 18)

ПЗ

Складаємо якщо є прибуток, звільнений від оподаткування

АМ

Складають високодоходники, які коригують ФР на податкові різниці. Він містить суми нарахованої амортизації. Інформація з Додатку АМ заносимо до ряд. 1.2.1 АМ Додатка РІ. Малодоходникам складати Додаток АМ не потрібно

ЦП

Складають високодоходники. До нього включаємо розрахунок фінансового результату від операцій із цінними паперами. Значення рядків 4.1.3 та 4.1.4 переносимо до відповідних рядків Додатка РІ

ПП

Наводимо тут інформацію про суми податкових пільг, якщо такі були протягом звітного періоду. Наводимо тут інформацію про код пільги та її найменування згідно останнього довідника пільг. Розраховуємо суму податку, яка була несплачена (недоплачена) у бюджет через користування такою пільгою. Вказуємо строк користування та використання пільги за цільовим призначенням. Зверніть увагу: зменшення ПП на збитки минулих періоді – це теж податкова пільга

КІК

Подають тільки контрольовані іноземні компанії (КІК). Додаток призначений для розрахунку прибутку КІК через коригування ФР

МПЗ

Призначені для заповнення інформації про земельні ділянки та розрахунку мінімального податкового зобов’язання (МПЗ). Має власний додаток МПЗ-З. Про МПЗ – див. пп. 14.1.1142 ПК та п. 141.9 ПК. Стосується лише тих, хто має у власності, оренді, емфітевзисі тощо сільськогосподарські угіддя

ДІЯ

Призначений для розрахунку податку на операції резидента Дія Сіті – платника ПП на особливих умовах

ОВ

Подають лише платники ПП, які здійснюють валютно-обмінні операції у пунктах обміну іноземних валют (торгівлю валютними цінностями у готівковій формі, див. п. 141.13 ПК). Даний Додаток містить помісячний розрахунок сум авансових внесків за звітний податковий період за кожний пункт обміну іноземної валюти (ряд. 26 ОВ)

ФЗ

Подають усі. Цей додаток – це фінансова звітність, яка є доповненням до декларації та її невід’ємною частиною. Відмічаємо тут, за якими стандартами її склали – МСФЗ чи НП(С)БО. При подачі декларації в електронній формі фінансову звітність слід подати першою – до декларації. Декларацію слід подавати лише після надходження електронної квитанції про прийняття фінансової звітності.

У разі якщо фінансова звітність уже була подана через «Єдине вікно» до Держстату, повторно до ДПС її подавати не потрібно. Однак відповідну позначку про подачу Додатка ФЗ у декларації слід зробити. Однак за роз’ясненням ДПС фінансову звітність можна подавати раніше декларації з ПП від одного дня до одного місяця (роз’яснення ДПС у 102.20.01 ЗІР). Якщо подавали ще раніше, то до ДПС її слід подати заново.

Цей додаток подаємо навіть якщо до Держстату її подавати за даний період не потрібно. Наприклад, квартальну фінансову звітність до Держстату не подають мікропідприємства (абз. 116 п. 2 Порядку подання фінансової звітності від 28.02.2000 № 419). Однак мікропідприємства при цьому можуть все ж таки бути платниками ПП-квартальниками (великодоходниками чи добровольцями) – у такому разі вони зобов’язані скласти й подати квартальну фінансову звітність до ДПС.

Зверніть увагу, що ті підприємства, які зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність разом з аудиторським висновком мають подавати пакет фінансової звітності вдруге не пізніше 10 червня* (абз. 4 п. 46.2 ПК).

+

Внизу ставиться відмітка тих платників ПП, які мають обов’язок оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом. Перелік таких платників можна знайти у роз’ясненні ГУ ДПС у Луганській області, серед таких публічні акціонерні товариства 

* у період дії воєнного стану, а також вподовж 3-х місяців після його закінчення знімається відповідальність за порушення строків оприлюднення річної фінансової звітності з відповідним аудиторським звітом (пп. «41» п. 1 Закону «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 № 2115-IX)

Зверніть увагу: якщо інформації взагалі немає, то порожній додаток подавати не потрібно. Наприклад, якщо не було податку на доходи нерезидентів, то й немає Додатка ПН. Якщо немає цінних паперів, то й не буде Додатка ЦП.

Увага: збитки 2022 року можна враховувати при звітуванні за періоди 2023 року та весь 2023 рік (ряд. 3.2.4 РІ). У такому разі не забудьте й підготувати Додаток ПП.

Декларація з податку на прибуток 2024: приклад заповнення

Декларація з податку на прибуток зразок заповнення розглянемо на прикладі ТОВ «Едельвейс», яке за 2023 рік має такі результати діяльності:

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПП

Показники

Звіт про фінансові результати

Декларація з ПП

Сума, грн

Чистий дохід

ряд. 2000

5698711,63

Дохід від оренди

ряд. 2120

50000,00

Інші доходи від операційної діяльності

125000,00

Сума всіх доходів

ряд. 2280

ряд. 01

5873711,63

(=5698711,63+50000,00+125000,00)

Собівартість реалізованих товарі

ряд. 2050

2864068,33

Собівартість реалізованих послуг

376870,20

Адміністративні витрати

ряд. 2180

375000,00

Витрати на збут

975000,00

Інші витрати операційної діяльності

62500,00

Сума всіх витрат

4653438,53

(=2864068,33+376870,20+375000,00 +975000,00 +62500,00 )

ФР до оподаткування

(= доходи – витрати)

ряд. 2290

ряд. 02

1220273,10

(=5873711,63 – 4653438,53)

Податок на прибуток

ряд. 2300

ряд. 06

219649,16

(=1220273,10×0,18)

Підприємство є великодоходником і має застосовувати податкові різниці, хоча їх у звітному періоді й не виникло. Обов’язковими тут будуть Додаток РІ, Додаток АМ та Додаток ФЗ.

Дані для заповнення Додатка АМ (амортизація основних засобів, ОЗ):

ДАНІ ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ОЗ) ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ДОДАТКА АМ

п/п

Наявні ОЗ

Залишкова вартість на 01.01.2023

Оприбуткування (введення в експлуатацію, поліпшення)

Вибуття

Амортизація*, нарахована за 2023 рік

Залишкова вартість на 31.12.2023 (= гр. 3 + гр. 4 – гр. 5 – гр. 6)

1

2

3

4

5

6

7

1

група 3 (будівлі)

1580000

250000

0

63600

1766400

2

група 4 (обладнання, комп’ютери)

580000

120000

3500

8900

687600

3

група 5 (транспортні засоби)

890000

0

0

44500

845500

4

група 5 (нові транспортні засоби) з прискореною амортизацією

1900000

0

0

237600

1662400

5

група 9 (поліпшення орендованого майна)

32000

0

0

1000

31000

6

Разом

4982000

370000

3500

355600

4992900

* амортизація бухгалтерська. Для прикладу вважаємо, що бухгалтерська і податкова амортизація співпадають і податкових різниць немає

Далі наводимо приклад заповнення основної частини декларації за цими даними та «нульовими» Додатками РІ, АМ.

Увага: навіть у разі рівності збільшуючих та зменшуючих податкових різниць, коли їхній загальний вплив на фінансовий результат нульовий – Додаток РІ все одно заповнюємо.

Декларація з податку на прибуток: заповнення

порядок заповнення податкової декларації з податку на прибуток СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Зразок заповнення додатку Дія

декларація з податку на прибуток заповнення

СКАЧАТИ ЗРАЗОКзміст

Колеги! Запрошуємо взяти участь у безплатному вебінарі для бухгалтерів. Не пропустіть!
Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді